Archives

Publicat de pe

Raport de activitate al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș pe anul 2019

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș este o organizație neguvernamentală de utilitate publică, ca urmare a Hotărârii Guvernului nr.963/2018.12.13 privind Recunoașterea Asociației pentru promovarea și dezvoltarea turismului în județul Timiș ca fiind de utilitate publică.
Conform Statutului APDT Timiș, scopul și obiectivele asociației sunt promovarea potențialului turistic, cultural, a punctelor de atracție turistică existente în județul Timiș și zona Banatului, atât în țară cât și în străinatate, prin creșterea fluxului turistic și asigurarea unei iteracțiuni armonioase între sectorul turistic și factorii de ordin social și de mediu.
Între Obiective se numără inventarierea principalelor resurse turistice, elaborarea unei baze de date cu obiectivele turistoce din judetul Timiș și zona Banat, atragerea de programe și finanțări în vederea cresterii calității și sporirea accesibilității turismului în județul Timiș și zona Banat, dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean, național și internațional, crearea unor parteneriate cu asociații din țara și străinatate, care promoveaza scopul asociatiei, participarea la târguri, saloane și expozitii naționale si internaționale pentru promovarea si valorificarea ofertei turistice, a meștesugurilor și obiceiurilor populare tradiționale, organizarea de manifestări culturale, artistice și sportive în vederea punerii in valoare a potentialului turistic al județului Timis și zonei Banatului, editarea de materiale promoționale pentru promovarea turismului în judetul Timis și zona Banat, promovarea cooperarii cu administrația centrală și locală, crearea și impunerea unei mărci a turismului bănățean, elaborarea de studii și analize pe domeniile de interes public și conservarea, protejarea si promovarea patrimoniului natural, cultural și uman – contribuie la creșterea calității produselor turistice.
În anul 2019, respectând prevederile Statutului APDT Timiș, asociația a continuat seria proiectelor anuale cu tradiție și a inițiat și dezvoltat mai multe acțiuni noi cu scopul atragerii unui număr tot mai mare de turiști în Timiș și în Banat și al promovării imaginii acestei destinații în țară și străinătate.
Cele mai importante activități ale APDT Timiș în 2019 sunt:

- Realizarea și încheierea proiectului european RORS-39 Eco Timiș – un nou produs turistic
- Inițierea și realizarea proiectului Banat Brunch, primul proiect derulat în județul Timiș în colaborare cu parteneri din județele învecinate Caraș și Arad
- Inițierea și derularea primului eveniment de promovare a multiculturalității din Timiș prin prisma vieții culturale a etniilor din regiune – Festivalul evreiesc
- Realizarea brand-ului și promovarea produsului turistic Mic dejun la Margina
- Participarea la peste 5 evenimente internaționale de promovare a turismului în județul Timiș și Banat în Bruxelles – Comisia Europeană, Belgia, NoviSad, Serbia, Praga și Pilsen, Cehia.

Pentru anul 2020, activitățile și proiectele propuse de către APDT Timiș se conturează în jurul contextului creat de titlul orașului Timișoara de Capitală Europeană a Culturii 2021 și vizează colaborarea cu instituțiile implicate în implementarea proiectului 2021, cât și cu actori din rândul ong-urilor, al turismului și culturii. Proiectele propuse și supuse votului membrilor AGA ai APDT Timiș pentru anul 2020 sunt următoarele:
Participarea la târgurile de turism naționale (București) și internaționale (Austria, Israel, Germania, USA, Belgia, Ungaria și Serbia) cât și la evenimentele pe bază de invitații și parteneriat.
Promovarea destinației Timiș-Banat în Europa : Timișoara 2021 – colaborare cu NoviSad
Turism în Țara Făgetului – harta obiectivelor turistice și îmbunătățire infrastructură turistică
Forumul Internațional al Turismului din Incoming pentru Touroperatori
Târg de produse și meșteșuguri din Banat (RO-RS)
Banat Brunch 2020
Cicloturism în Timiș
Harta Bisericilor de lemn din Timiș
Turism și multiculturalitate: bulgarii în Banat
Zilele Lacului Surduc, ediția a VI-a
Festivalul Evreiesc, ediția a II-a
Tradiții de iarnă în Banat, ediția a III-a

În ordine cronologică, activitățile APDT Timiș în anul 2019 au fost următoarele:

Ianuarie
APDT Timiș este invitată și participă în calitate de stakeholder la proiectul european Rediscover, proiect derulat de Primăria Municipiului Timișoara.
Se stabilesc primele întâlniri cu noua conducere a Asociației Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021 și se pun la cale poiecte comune de promovare.
APDT Timiș demarează o corespondență cu reprezentanții Asociației Novi Sad Capitală Culturală Europeană 2021 în scopul dezvoltării de produse turistice comune pentru anul 2021.

Februarie

Cu un stand interactiv și deschis, APDT Timiș participă la ediția de primăvară a Târgului de turism al României de la București, organizând, din nou, un spațiu comun de promovare căruia i se alătură reprezentanți ai Comunei Margina, ai Infocentrelor turistice al Primăriei Municipiului Timișoara și al Bastionului Theresia și ai Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană.
În stand sunt organizate activități de promovare a meșteșugurilor tradiționale din Banat, APDT Timiș luând alături de echipă un meșteșugar specialist în olărit, activitate cu priză la vizitatorii din târgul național, atrăgând peste 1.000 de participanți la activitățile de meșteșugărit din stand. Componenta de promovare a gastronomiei bănățene aduce, de asemenea, în standul județului Timiș, peste 5.000 de persoane, interesate de tradiții și cultură.
Nu în ultimul rând, materialele tipărite cu Programul cultural al Timișoarei 2021 și spațiul de interacțiune amenajat în stand cu ajutorul beanbag-urilor creează condiții de promovare a destinației .
APDT stabilește primele contacte cu echipa sibiană pentru a pune la punct derularea proiectului Banat Brunch în Timiș și Banat.
La solicitarea conducerii Liceului Pedagogic Carmen Silva Timișoara, APDT Timiș oferă suport și materiale de promovare a turismului în județul Timiș pentru participanții la evenimentul de organizare a Olimpiadei Naționale de Limba Română 2019 desfășurat la Timișoara.

Martie
La începutul lunii martie, APDT Timiș amenajează un stand și participă cu evenimente de promovare turistică la Târgul de turism Vacanța, la Timișoara.
Din nou este folosită componenta gastronomică pentru promovarea turismului rural în Timiș și Banat.
La inițiativa și în colaborare cu reprezentanții Comunei Lovrin, APDT Timiș inițiază proiectul de promovare turistică a comunei Lovrin. Sunt strânse datele și imaginile necesare pentru realizarea unui material tipărit de prezentare a posibilităților de turism din comună și satele aparținătoare.
În pararel cu activitățile curente, APDT Timiș urmează etapele de implementare a proiectului european RORS-39, Eco Timiș – un nou produs turistic, respectiv etapele de achiziție a catamaranului cu motor electric și de obținere a documentelor tehnice și de specialitate necesare amplasării obiectelor de mobilier din cadrul proiectului. Se ia legătura cu reprezentanții Căpităniei Portului Timișoara, ai Apelor Române Banat și ai Agenției de Mediu Timiș.
Reprezentanții APDT Timiș participă la întâlnirile Asociației Patronale HORECA Timișoara pentru stabilirea priorităților în promovarea și dezvoltarea turismului prin prisma industriei hoteliere și de servit masa. Se fac primele solicitări privind realizarea unor materiale de tip INFO pentru turișii români și străini care vizitează Timișoara și Timișul și care au nevoie de diferite informații practice.
La inițiativa și în colaborare cu Primăria Comunei Șandra, APDT Timiș demarează seria proiectelor de promovare a etniilor din Timiș și Banat și încep pregătirile pentru proiectul Drumul șvabilor în Banat.
Universitatea Polithenica solicită sprijin pentru promovarea turismului în județul Timiș în cadrul unui eveniment internațional dedicat studenților și profesorilor din mai multe țări și APDT Timiș pune la dispoziția acestora mai multe materiale de tipul hărților, pliantelor, flyerelor, magneți și broșuri.
APDT Timiș începe colaborarea cu Reciproc Cafe în sfera evenimentelor de promovare a mișcării Slow Food în Timiș și Banat.
La invitația Ambasadei Românie la Praga, APDT Timiș organizează un amplu eveniment de promovare turistică a județului Timiș în contextul pregătirilor Timișoarei pentru anul 2021 – Timișoara Capitală Culturală Europeană.
Astfel, în cadrul Seminarului economic de promovare produse tradiționale județ Timiș pe piața cehă, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș a oferit invitaților o prezentare a destinației Timiș-Banat pornind de la caracteristica multiculturalității, ca element de identitate a zonei (unde comunitatea cehă reprezintă un reper). Au fost prezentate meșteșugurile bănățene – olăritul; meșterul Ioan Briță din Dumbrava Timiș a realizat la o roată de olar vase tradiționale din lut și a prezentat elemente de arhitectură bănățeană rurală pe obiecte de lut; gastronomia locală a fost prezentată în cadrul promovării produslui Mic dejun la Margina, un produs care oferă turiștilor ocazia de a descoperi Bisericile de lemn din Țara Făgetului, viața și tradițiile rurale bănățene (plimbări cu căruța, picnic); reprezentanții Centrului turistic din Margina au oferit invitaților prezenți la eveniment produse specifice zonei, servite de săteni zilnic – pâine de casă unsă cu unsoare și boia, cârnați și cornulețe miere de prun. La final, APDT Timiș a oferit spre degustare răchie de Pietroasa, promovând produsul cu același nume din estul județului Timiș
APDT Timiș și a fost prezentat un film de promovare a județului (6 minute) urmat de o scurtă prezentare a activității și proiectelor asociației în contextul Timișoara 2021.
De asemenea, o serie de produse specifice etniilor din Banat au fost oferite cu psrijinul reprezentanților industriei de turism din Timișoara.
Celor 300 de participanți la eveniment le-au fost prezentate și oferite materiale tipărite în limba engleză de promovare turistică a județelor Arad și Caraș Severin, date de contact ale infocentrelor turistice din Timișoara pentru contacte necesare turiștilor, dar și materiale de promovare a aplicației digitale Discover Timiș (magneți).
Evenimentul de promovare a fost organizat alături de reprezentanți ai Asociației Timișoara Capitală Europeană a Culturii și ai unor entități private din Banat.
APDT Timiș este invitată și participă la mai multe emisiuni de radio și telefiziune naționale pentru a prezenta și promova proiectele de dezvoltare a turismului în Timiș și Banat.

Aprilie
APDT Timiș derulează mai multe întâlniri și discuții cu beneficiarii proiectului european RORS-39 , Eco Timiș – un nou produs turistic, au loc acțiuni comune cu partenerii de proiect din Republica Serbia și activități de promovare a proiectului și un Infotour de prezentare a Eco Timiș.
Este organizată Ședința ordinară AGA a APDT Timiș pentru încheierea anului 2018.
APDT Timiș derulează întâlniri și discuții cu reprezentanții Direcției Regionale de Statistică Timiș în vederea folosirii datelor existente referitoare la Turismul în județul Timiș pentru direcții exacte de dezvoltare a proiectelor și acțiunilor de turism.
Au loc primele discuții cu reprezentanții Ghizilor de turism din Timiș în vederea organizării pentru prima dată la Timișoara Conferinței Naționale a Ghizilor din România.
APDT Timiș este invitată să participe în calitate de stakeholder la proiectul european REDISCOVER – patrimoniul evreiesc, proiect derulat de Primăria Municipiului Timișoara în colaborare cu alte șașe țări europene.
La invitația conducerii Universității Dimitrie Cantemir Timișoara, APDT Timiș participă ca invitat și oferă spre diseminare mai multe materiale de promovare turistică pentru invitații la Conferința Internațională anuală a universității.
Lansare Brand turistic Mic dejun la Margina. Proiectul Mic dejun la Margina a devenit rapid un simbol al turismului rural din estul județului Timiș și este ceea ce trebuie să fie un brand, adică o promisiune. Turiștii care doresc să ajungă acolo știu că se pot aștepta la anumite experiențe și le caută atunci când își programează vizitele – fie că vorbim de plimbări cu căruța trasă de cai, de vizite la biserici de lemn sau de a lua un mic dejun așa cum se face în gospodăriile localnicilor. Astfel, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș împreună cu reprezentanții Comunei Margina au creionat o imagine simbol pentru brandul turistic Mic dejun la Margina, un simbol care va permite identificarea produselor care provin din zona Margina. Acesta fost ales folosind pe de o parte elemente imagistice deja consacrate de promovare a gastronomiei locale, iar pe de altă parte elemente din portul popular al locului, preluate de pe costume populare vechi de peste 100 de ani, dar și elemente de etnografie din gospodăriile locale (prosoape).
Simbolul va putea fi folosit pe toate produsele pe care producătorii locali din zonă le oferă turiștilor atunci când ajung la Margina și în prezent putem aminti de miere, brânză și cașcaval, “miere de prună” (magiun), răchie, legume și fructe specifice zonei, lavandă, săpun de casă și altele. Bucuria noastră este aceea că tot mai mulți producători locali din zonă prind curaj și vin să își prezinte și să își valorifice munca turiștilor care ajung în zonă.
Conform datelor oferite de Centrul Turistic Margina, în cei doi ani de când a fost lansat proiectul Mic dejun la Margina, peste 2.000 de persoane au ales să viziteze această destinație, între ei numărându-se și turiști din țări precum Turcia, Italia, Portugalia, Polonia, Grecia, Germania, Rusia și Statele Unite ale Americii.
APDT Timiș a lansat astfel imaginii brandului Mic dejun la Margina în cadrul unei conferințe de presă.
Tot în luna aprilie, APDT Timiș participă cu un stand propriu în cadrul evenimentului internațional VINVEST 2019 și promovează trasee viticole și posibilități de petrecere a timpului liber adiacente acestei industrii din județ.

Mai
APDT Timiș este invitată și participă pentru a doua oară cu un stand de promovare turistică la evenimentul Open Days în Bruxelles, Belgia unde promovează gastronomia bănățeană. Cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și participarea Comunei Margina prin produsul Mic dejun la Margina, APDT Timiș organizează unul dintre cele mai de succes standuri de promovare din cadrul Open Days. Cu ajutorul unor baloți de paie și a unor materiale de promovare de tip pop-up sunt recreate atmosfera și activitățile din satele bănățene.
Tot la începutul lunii mai, APDT Timiș în colaborare cu Primăria Șandra organizează prima ediție a proiectului Drumul șvabilor în Banat, eveniment promovat prin intermediul unui Infotrip la care ia parte mass media regională și națională.
Au loc primele pregătiri și întâlniri pentru derularea în premieră în Banat a proiectului Banat Brunch. Au loc discuții cu potențiale gazde ale evenimentelor din județele Timiș, Arad și Caraș, se formează echipele, se stabiliște Programul Banat Brunch 2019. Este organizat un Infotrip de prezentare a proiectului în colaborare cu Asociația My Transilvania.
În premieră, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș, alături de Consiliul Județean Timiș și Ansamblul Profesionist Banatul participă la un eveniment de promovare turistică a județului Timiș și a Banatului, într-o manifestare inițiată de Consulatul General al României la Gyula sub titulatura “Ziua Europei în județul Bekes, în contextul deținerii Președinției Consiliului UE de către țara noastră”.
Turism Timiș a promovat astfel multiculturalitatea Banatului și proiectele premergătoare anului 2021, când Timișoara va fi Capitală Europeană a Culturii. Sub acest laitmotiv al diversității culturale, reprezentanții ansamblului de dansuri au susținut un spectacol cu elemente de cultură ale etniilor din Banat, iar în cadrul recepției de final, APDT Timiș a oferit invitaților ocazia de a degusta produse ale comunităților etnice din regiunea noastră, reprezentate la eveniment de bulgari, sârbi și șvabi. De asemenea, Primăria Comunei Margina a prezentat elemente de bucătărie bănățeană rurală.
Evenimentul a avut în centru promovarea României şi prezentarea traseului european al ţării noastre. La manifestare au fost invitaţi reprezentanţi de seamă ai comunităţii istorice româneşti din Ungaria – episcopul şi preoţi ai Episcopiei Ortodoxe Române a Ungariei, reprezentanţi ai Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria (UCRU) şi ai Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria (AŢRU), reprezentanţii altor culte religioase de expresie românească, profesori şi pedagogi de la şcolile unde învaţă copii românilor din Ungaria, reprezentanţi ai mass-media de limbă română şi maghiară din Ungaria, reprezentanţi ai comunităţilor româneşti din Micherechi, Chitighaz, Gyula, Bătania, Otlaca-Pustă și ai camerelor de comerţ din zonă. Manifestarea a fost inițiată de Excelența Sa domnul Consul General Florin Trandafir Vasiloni.
Timp de două zile, APDT Timiș participă la două work shop-uri organizate de Facultatea de Turism Rural din cadrul Univsersității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, lucrările prezentate de directorul executiv al APDT Timiș având temele Turism ecologic în ariile protejate și Cetăți și catele – resurse de dezvoltare a turismului în județul Timiș.
Tot în luna mai, APDT Timiș are un stand de prezentare a proiectelor de turism în cadrul manifestării BanatAgralim, la USAMVB Timișoara.
În luna mai este organizat, în premieră, Urban Brunch la Timișoara, un eveniment de cultură gastronomică menit să atragă atenția asupra importanței gastronomiei și a consumului produselor locale tradiționale.
Are loc semnarea contractului pentru achiziționarea catamaranului cu motor electric în cadrul proiectului european Eco Timiș.

Iunie
APDT Timiș împreună cu Primăria Orașului Ciacova organizează a doua ediție a Festivalului Păturatei, un eveniment cu participare internațională unde mai mulți participanți își prezintă rețetele cunoscutei gustări bănățene. Este un eveniment de promovare a gastronomiei bănățene, dar și un eveniment menit să pună în lumină obiectivele turistice ale orașului Ciacova, cele mai importante fiind Cula, Casa memorială Dositej Obradovic și Muzeul din localitate.
Participanții primesc diplome, iar numărul turiștilor atrași de eveniment este în creștere.
În satul Bătrâna din județul Caraș Severin are loc prima ediție a Banat Brunch din Caraș, promovată în cadrul proiectului regional omonim.
În premieră în Timiș, APDT Timiș organizează Târg de produse locale în Margina, alături de Sărbătoarea Lavandei. Sute de persoane ajung în satele aparțănătoare de unde pot cumpăra produse direct de la producători.Evenimentul poartă titlul Târg de sărbătoare în lanul cu lavandă și vizează atât produse de gastronomie, cât și de meșteșugărit și altele – pâine coaptă în țăst, brânză și cașcaval, miere, răchie și dulcețuri. Au fost organizate ateliere pentru copii.
APDT Timiș alături de Primăria Comunei Fârdea organizează a cincea ediție a Zilelor Lacului Surduc, un eveniment în care evenimentul surpriză a fost reprezentat de Ridicări cu balon cu aer cald deasupra lacului Surduc, iar formațiile invitate pe scenă, între care Subcarpați, au reușit să atragă peste 5.000 de turiști pe malurile lacului.
Mai mult ca în anii precedenți, proiectul Zilele Lacului Surduc a reușit să evidențieze potențialul turistic al zonei, să creeze premise pentru creșterea numărului de turiști care vizitează împrejurimile comunei Fârdea și, prin organizarea mai multor ediții, să contureze posibilitatea unei continuități a promovării zonei, creînd astfel premise pentru dezvoltarea turismului în Timiș.
APDT Timiș a subliniat încă o data în plus importanța dezvoltării infrastructurii de turism în zonă, a unor locuri de servit masa și a mai multor locații de cazare, dar și a organizării unor evenimente care să ducă la creșterea numărului de turiști în județul Timiș, iar Zilele Lacului Surduc contribuie la acest deziderat.
Ca în anii precedenți, am subliniat că dezvoltarea unor curse de transport public regulate – pe parcursul zilelor de weekend – ar contribui mai mult la dezvoltarea zonei din punct de vedere turistic și, implicit, economic.

Iulie
APDT Timiș demarează seria activităților de promovare turistică a județului Timiș în Republica Serbia în contextul deținerii titlului de Capitală Culturală Europeană și participă în calitate de expozant la Târgul de promovare Youth Fair, eveniment care a deschis Festivalul Internațional EXIT și a adunat mii de participanți, conferind vizibilitate acțiunilor de promovare ale Timișului. Interacțiunea directă cu potențiali vizitatori străini ai județului Timiș, întâlnirile și discuțiile purtate cu reprezentanți ai conducerilor instituțiilor de cultură și turism din țara vecină au creionat strategia pentru posibile activități de promovare în lunile următoare, în scopul dezvoltării și promovării turismului cultural și de loisir în regiune.
APDT Timiș organizează parțial programul turistic al mai multor grupuri de vizitatori străini, precum turiști din China, Austria, Italia, Ungaria, Serbia, Republica Moldova sau Germania, doritori să descopere turismul rural, tradițiile și gastronomia bănățeană.
În Coșteiu de Sus este organizată prima ediție Banat Brunch din mediul rural timișean.
Are loc recepția Catamaranului cu motor electric achiziționat prin proiectul european Eco Timiș și amplasat pe lacul Surduc. Au loc mai multe întâlniri cu partenerii de proiect pe tema amplasării mobilierului pe Valea Timișului.

August
Se intensifică activitățile pe proiectul european Eco Timiș. Au loc întâlniri și discuții cu primarii vizați de proiect, se stabilesc detalii împreună cu specialiștii de Mediu privind amplasarea mobilierului, este pregătită Regatta pe Râul Timiș, de la izvoare în Caraș Severin până la vărsare, în Pancevo.
Evenimentul durează cinci zile, se fac deplasări cu canoele pe râul Timiș și activități cu catamaranul pe lacul Surduc, se vizitează obiective turistice din ambele țări partenere la proiect. Evenimentele sunt oglindite în presa română și străină.
La solicitarea Clubului Sportiv D. Zaharie, APDT Timiș oferă suport de materiale privind derularea Cupei Europei Centrale a Raliurilor de Orientare . Cu un potențial major de atragere a atenției pblicului, competițiile sportive se dovedesc vectori importanți de promovare turistică a județului Timiș și a Banatului.
La solicitarea partenererilor din Asociația Timișoara 2021, APDT Timiș facilitează accesul și oferă suport logistic pentru derularea unui infotrip de promovare turistică a județului Timiș pentru jurnaliști din Austria și Ungaria. Apar materiale în diferite reviste de specialitate europeană, dar și în presa națională.
În colaborare cu organizatorii Festivalului Electroruga de Buzad și în cadrul evenimentelor rurale, APDT Timiș organizează ediția de Buzad a Banat Brunch-ului. Sunt promovate drumețiile, obiectivele turistice locale, Traseul caselor de lut din zonă, iar Primăria Bogda primește de la APDT Timiș pentru montare un panou de promovare turistică a Satului rotund Charlottenburg.

Septembrie
În premieră, în Timișoara APDT Timiș organizează prima ediție a Festivalului evreiesc, proiect derulat în seria de promovare a etniilor din Banat cu scopul de a pune în lumină bogăția culturală oferită de aceste comunități și avantajele lor din punct de vedere turistic.
Proiectul de promovare a multiculturalității bănățene prin intermediul Festivalului evreiesc a adunat, conform partenerilor organizatori, un număr de 15.000 de persoane într-o singură zi de desfășurare. Numărul mare de activități, programul cultural divers au reprezentat un atu important al promovării. Inițiat din dorința de a atrage atenția asupra potențialului de promovare a destinației Timișoara/Timiș pe care îl dă multiculturalitatea acestei zone, festivalul a fost doar un prim eveniment care se doreste să continue în anii următori, în special în contextual în care existența rutei aeriene Timișoara-Tel Aviv poate aduce un număr mare de turiști spre zona noastră. De asemenea, bogăția culturală oferită de fiecare comunitate care trăiește în Banat constituie unul dintre avantajele și argumentele dezvoltării turismului în zonă.
Au loc ultimele conferințe de presă înaintea încheierii proiectului european Eco Timiș, în 13 septembrie. Se derulează activități în tandem cu partenerii din Serbia referitoare la montarea mobilierului.
Are loc prima ediție a evenimentului de cultură gastronomică Banat Brunch în județul Arad, la Petriș.
La invitația specialiștilor de turism din Cehia, APDT Timiș participă cu un stand la Târgul de turism din Pilsen. Timp de trei zile au loc activități de promovare turistică a meșteșugurilor din Banat, a gastronomiei și drumețiilor. Astfel, între 19-21 septembrie 2019, în cadrul Expoziției Internaționale de Turism din Pilsen, Republica Cehia activitățile derulate cu sprijinul învățătorului Ciprian Mert și al doamnei Emilia Popa, prin prisma meșteșugului de realizare a opincilor și prin intermediul gastronomiei tradiționale, au trezit interesul și admirația celor peste 9.000 de vizitatori ai târgului ceh.
APDT Timiș este invitată și aprticipă în calitate de stakeholder la întâlnirea de lucru organizată de Primăria Municipiului Timișoara ca partener în proiectul european REDISCOVER.
În cadrul proiectului Eco Timiș, cele 30 de biciclete achiziționate sunt date în custodia mai multor memebri ai APDT Timiș, membri activi, aflați în zonele vizate de proiect și cu un număr important de turisști: Rezervația Satchinez, Pensiunea Popasul Căprioarei Pădureni, Centru Turistic Margina și Infocentrul turistic Bastionul Theresia.
APDT Timiș susține logistic concursul organizat de Clubul Sportiv Gratzu pe un traseu de cicloturism care se suprapune și promovează traseele de cicloturism dezvoltate prin intermediul proiectului european Eco Timiș la Pădurea Verde Timișoara.

Octombrie
La invitația specială de a fi membru partener în evenimentele de gastronomie, APDT Timiș participă la conferințele din cadrul Săptămânii Regiunilor de la Bruxelles.În cadrul unui stand pus la dispoziție de organizatori, APDT Timiș promovează vinurile bănățene, mâncarea locală și rețetele specifice Banatului. Sute de vizitatori străini au ocazia de a degusta produse specifice Banatului și de a primi astfel invitația de a vizita Timișul și Banatul.
Alături de Asociația Verde de Banat, APDT Timiș desfășoară o acțiune de conștintizare a zonei cuprinsă în Cascada Șopot, Pietroasa și limita de județ cu Hunedoara.
În pemieră, APDT Timiș organizează la Timișoara prima Conferință Națională a Ghizilor de Turism din România. Timp de trei zile, peste 120 de ghizi din întreaga țară vizitează Timișoara și județul Timiș și au ocazia de a descoperi potențialul turistic al regiunii în contextul Timișoarei 2021.
Aceștia au avut ocazia de a testa diferite elemente ale turismului cultural, turismului sportiv, ale turismului rural și de loisir, ale turismului ecumenic sau de eveniment din Timiș și de a le transmite mai departe turiștilor lor astfel încât aceștia să poată vizita într-un număr cât mai mare Timișul și împrejurimile.
Mai mult, pentru a afla efectul evenimentului asupra ghizilor din țară, APDT Timiș a aplicat un Chestionar la finalul manifestării, iar răspunsurile subiecților arată un grad mare de satisfacție și interes față de destinația turistică Timiș/Banat. Datele chestionarului pot fi găsite la sediul asociației și stau la dispoziția tuturor celor interesați.
Entuziasmul manifestat de către participanți pe parcursul întregului periplu timișean a dovedit faptul că promovarea județului este absolut necesară inclusiv pe plan național, iar programarea de către ghizii participanți a câtorva evenimente pentru primăvara anului 2020 în Timiș demonstrază că scopul conferinței – acela de a contribui la promovarea și dezvoltarea turismului în județul Timiș – a fost atins, iar impactul evenimentului a fost bine surprins de mass media națională și regională.

Noiembrie
APDT Timiș face designul și tipărește pentru prima dată o serie de flyere INFO pentru turiștii din Timișoara și județ, materiale realizate în limba română și engleză, cu date practice necesare turiștilor care vizitează județul. Materialele încep să fie distribuite hotelurilor din zonă.
APDT Timiș este invitată să participe, în calitate de stakeholder, la proiectul european ECOcSME privind Capitala Culturală Europeană, proiect derulat de PMT.

Decembrie
La solicitarea proprietarilor Casei Ferch din Deta, imobil istoric, APDT Timiș sprijină promovarea activităților de iarnă în orașul Deta și promovează Târgul de Crăciun organizat anual în localitate. APDT Timiș intermediază schimbul de informații între proprietarii imbolului și reprezentantul Ministerului Turismului pe tema Documentației necesare introducerii în circuitul turistic al Casei Ferch.

Este organizată Adunare Extraordinară AGA pentru primirea de noi membri și stabilirea cotizațiilor pe anul 2020.
Înaintea Sărbătorilor de iarnă, APDT Timiș organizează o a doua ediție a proiectului Tradiții de iarnă în Timiș și Banat. Astfel, în localitatea Sintești este organizată o Seară de sărbătoare, fiind reproduse obiceiurile și tradițiile din zonă în perioada Sărbătorilor de iarnă pentru a evidenția potențialul turistic al regiunii. Se creează contacte între potențialii furnizori de servicii de turism din satele aparținătoare și se creionează un pontențial program turistic bazat pe tradiții, meșteșuguri și folclor. APDT Timiș realizează o serie de materiale de promovare culturală a Sinteștiului prin tipărirea unor imagini de patrimoniu imaterial din Sintești ce reproduc Dansul călușarilor.

Resursele financiare privind realizarea scopului asociației au provenit din cotizațiile membrilor.

Informații despre litigii: APDT Timiș nu se află în nici un litigiu.

Organigrama APDT Timiș are următoarea structură :

Adunarea Generală
Consiliu Director
Director executiv
Contabilitate
Secretariat/Resurse Umane
Promovare/Informare/Relatii mass media
Juridic

Relația cu comunitatea: APDT Timiș construiește permanent și desfășoară relații cu membrii comunității acolo unde își desfășoară activitatea și proiectele de dezvoltare și promovare a turismului. Prin prisma dezvoltării turismului rural, al celui eco și loisir, APDT Timiș stimulează implicarea comunităților locale atât în dezvoltarea de noi produse turistice locale, cât și în ce privește structurile de cazare și luat masa din județ. Atragerea unui număr cât mai mare de membri din domeniul privat și dezvoltarea de activități de specialitate în domeniul turismului timișean – ca domeniu cheie de dezvoltare economică a oricărei regiuni – rămâne prioritară pentru APDT Timiș.
În egală măsură, APDT Timiș dezvoltă și realizează proiecte la inițiativa, în colaborare și în beneficiul actorilor implicați în activități ce ating scopul asociației, acela de promovare a destinației Timiș/Banat, întârind astfel eforturile factorilor din domeniu și contribuind la o colaborare activă și în permanentă dezvoltare cu mediul privat și/sau neguvernamental.

Publicații/Tipărituri
De-a lungul anului 2019, APDT Timiș a realizat grafica și a tipărit/retipărit mai multe materiale de promovare turistică astfel:
Hărți ale județului Timiș și ale Timișoarei format POCKET
Pliant Drumul evreilor prin Banat
INFO flyere pentru turiști (română și engleză)
Broșura Travel in Timiș
Materiale tip Iphone pentru promovarea aplicației Discover Timiș
Pixuri, agende, magneți pentru promovarea turismului în județ
De asemenea, au fost realizate materiale publicitare de genul pop up, balon publicitar, roll up și un costum popular tradițional specific Țării Făgetului, necesar în evenimentele de promovare a zonei.

Membri noi înscriși în anul 2019
Asociația Patronală HORETIM
SC Lutelier SRL

Promovarea turismului în mass media 2019
Emisiuni la TVR, TVR Internațional, PRO TV, Canal D, Prima Tv
Material de promovare în Catalogul Wizzair
Emisiuni în direct la televiziunea TVR Regional
Interviuri în mass media locală și regională
Articole scrise în mediul online din Banat

Informații și imagini despre acțiunile APDT pot fi găsite pe www.turismtimis.ro

Director executiv APDT,
Delioara BARBU

Timișoara, 28 ianuarie 2020

Publicat de pe

Promovarea județului Timiș și a Banatului la Târgul de turism de la Viena

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș a participat, în premieră, la Târgul internațional de Turism de la Viena, Ferien-Messe 2020.

Peste 155.322 de vizitatori au trecut pragul standurilor organizate timp de patru zile în cel mai mare eveniment de turism din Austria, conform organizatorilor. Județul Timiș și Banatul au fost promovate atât prin intermediul materialelor tipărite, al întâlnirilor și discuțiilor directe cu vizitatorii standului României, în care ne-am aflat, cât și prin activități interactive în care vizitatorii au avut ocazia să deguste produse reprezentative pentru Banat. Vin din podgoriile Silagiu, apa Aura și elemente din bucătăria specifică zonei Țara Făgetului au fost câteva dintre produsele oferite vizitatorilor. Cu sprijinul consilierului de turism al Asociației Timișoara 2021, dl. Simion Giurcă, APDT Timiș a organizat vineri, 17 februarie, în standul României un Mic dejun la Margina, moment la care au fost invitați și au participat peste 20 de reprezentanți ai mass media națională și de specialitate din Austria, reprezentanți ai agențiilor și ghizilor de turism din Viena și alte oficialități locale. Atât produsele oferite cât și informațiile puse la dispoziția celor interesați și au stârnit interesul specialiștilor, dar și al celor care nu cunoșteau până acum Timișul.

Unul dintre aspectele importante ale participării la Târgul de turism de la Viena a fost colaborarea cu reprezentanții Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021, ai Primăriei Municipiului Timișoara și ai agențiilor de turism de incoming timișene alături de care promovarea destinației s-a făcut unitar, complex și coerent, ceea ce la nivelul mesajului, a conferit o mult mai mare vizibilitate județului Timiș.

TARG-VIENA

Publicat de pe

FLYER INFO TURIȘTI

În premieră, Asociația pentru Promovarea Turismului Timiș a realizat – ca urmare a solicitărilor venite din partea tour operatorilor și a reprezentanților HORETIM – o serie de 5.000 de flyere cu informații în limba română și 5.000 de flyere în limba engleză , destinate turiștilor români și străini care vizitează Timișoara și județul. Materialele sunt puse la dispoziția turiștilor prin intermediul hostelurilor, hotelurilor, pensiunilor și altor unități de cazare, al infocentrelor de promovare turistică sau al restaurantelor din întregul județ și oferă informații generale cu caracter practic pentru toți cei ajung în destinația Timișoara/Timiș.

flyer.cdr

Publicat de pe

PROMOVAREA TURISMULUI DE IARNĂ ÎN BANAT

APDT Timiș a continuat seria activităților de promovare a turismului de iarnă în Banat prin punerea în lumină a folclorului și tradițiilor de iarnă în localitatea Sintești, Timiș. Astfel, a fost realizat un spectacol complex de promovare a Călușarilor, a colindelor și obiceiurilor de iarnă din Banat, valorificând meșteșugul realizării opincilor, al torsului lânii și al bucătăriei tradiționale, eveniment cu un larg impact national atins prin intermediul televiziunilor naționale din România.
calusari sintesti 2

Publicat de pe

Inchiriere locuință proprietate privată în scop turistic

Deoarece tot mai multe persoane din mediul rural, și nu numai, sunt interesate să ăși închirieze casele proprietate privată în scop turistic, Asociația pentru Promovarea Turismului în județul Timiș pune la dispoziție documentul oficial care stabilește condițiile legale ale acestor închirieri, document pe care îl puteți consulta mai jos.

De asemenea, pentru informații suplimentare, vă stă la dispoziție domnul Gabriel Popescu, Consilier de evaluare-examinare Direcția Generală Marketing și Dezvoltare în Turism din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, tel.0723 567844.
OMFP_28_2012

Publicat de pe

Conferința Națională a Ghizilor de Turism din România, 31 octombrie – 3 noiembrie 2019 – Timișoara

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) Timiș, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, organizează în perioada 31 octombrie – 3 noiembrie 2019 prima Conferință Națională a Ghizilor de Turism din România în Banat.
coperta 2 ghizi
Peste 100 de ghizi din cadrul Federației Naționale a Ghizilor de Turism din România sunt așteptați în Timișoara și Arad, unde vor avea ocazia de a descoperi – dincolo de obiective turistice și ofertele de cazare, masă și transport – tot ce are mai frumos această parte a României: multiculturalitate, avantgardism, efervescență, toleranță și deschidere spre nou.
Contextul creat de alegerea Timișoarei drept Capitală Culturală Europeană a anului 2021 a atras atenția României asupra acestei regiuni și a creat oportunitatea dezvoltării turismului în zonă. Asociația de Turism Timiș folosește acest moment pentru a prezenta prin intermediul ghizilor de turism și al turiștilor lor, frumusețea și unicitatea Banatului, câteva dintre motivele pentru care această parte a țării este unică și merită să fie vizitată.
În cele patru zile ale evenimentului ghizii de turism vor parcurge trasee tematice importante din Timișoara și Arad, vor descoperi cultura și istoria locurilor, vor degusta bucătăria Banatului și vor avea întâlniri cu reprezentanți ai unor instituții artă și cultură din Timiș, Arad, Caraș Severin și Hunedoara.
Discover Timis!

PROGRAM

Joi, 31 octombrie
17,30 – Sosire oaspeți și cazare Hotel Central
19,00 – Deplasare cu vaporetto de la Catedrala Mitropolitană spre Complexul Studențesc
19,30 – Cină sârbească la Restaurantul Dinar +Tamburași + Degustare vinuri Timiș
Prezentări și discuții, prezentare program.

Vineri, 1 noiembrie
8,00 – 8,30 – Mic dejun (hotel)
8,45 – 12,30 – Tururi ghidate prin oraș:
Grupul 1 – Alexandra Irimia
8:45- îmbarcare în autocar spre Memorialul Revoluției (loc de imbarcare: stația fir 16 de la Liceul E. Ungureanu – debarcare stație fir 11 P. Șapcă colț cu Oituz).
9:30 / 9:45 – imbarcare din stația fir 11 cu destinația Piata Maria (după aceasta Alexandra nu mai are nevoie de autocar)
Grupul 2 – Ludovic Satmari
8:45- start tur pietonal de la H. Central
~11:30 – îmbarcare in autocar de la stația speciala de la Parcul central, cu destinatia Memorial ( după asta nu mai am nevoie de autocar)
Grupul 3 – Florentina Popescu
8:45 – start tur pietonal de la H. Central (Florentina nu are nevoie deloc de autocar)
În timpul tururilor se va vizita și tramvaiul turistic, fără deplasare.
Toate tururile se voi încheia la CJT
13,00 – 14,00 – Prânz catering la CJT: Urban Brunch
Holul CJT:
Târg – prezentare a meșteșugurilor din Banat (olar, opincar, coșuri nuiele, ii, icoane, sculptura lemn etc)
Networking și materiale prezentări Transportatori Timiș, Agenții de turism de incoming, Infocentre turistice

CONFERINȚĂ ȘI PREZENTĂRI
Sala Multifuncțională CJT
14,00 – 18,30

13,55 – 14,00 – Spectacol RemixID în cadrul Programului Timișoara 2021, coordonator Olga TOROK
44,00 – 14,20 -Cuvânt de bun venit: CJT, Primăria Timișoara
14,20 – 14,45 – Simion GIURCĂ, Prezentare Timișoara 2021. Prezentare film Novi Sad 2021
Simion GIURCĂ – “Vreau un ghid toreador”
14,45 – 14,55 – Prezentare APDT Timiș, Delia BARBU – Proiecte, materiale,Turismul rural: prezentare programul anual Banat Brunch
14.55 – 15,05 – Traian BĂDULESCU, jurnalist de turism, București – Importanța promovării destinației
15,05 – 15,10 – Prezentare Infocentre turistice Timiș, Ruxandra ADAM
15,10 – 15,30 – Prezentare muzee, acces ghizi și vizitatori: Muzeul Național al Banatului, Muzeul de Artă, Muzeul Satului Bănățean, Muzeul Revoluției, Muzeul Consumatorului Comunist
15,30 – 15,50 – Prezentare Caraș – Severin – Muzeul Porților de Fier, Moldova Nouă
15,50 -16,05 – Prezentare Hunedoara – Castelul Huniazilor
16,05 – 16,20 – Arh.dr. Victor BUNOIU, Direcția Județeană pentru Cultură Timiș- formare ghizi
16,20 – 16,30 – Gabriel POPESCU, Ministerul Turismului: Prevederi legislative privind atestarea ghizilor
16,30 – 17,00 – Pauză de cafea
17,00 – 17,10 – Prezentare Horetim – preș. Corina MACRI
17,10 – 17,20 – Prezentare STPT tramvai turistic și vaporetto
17,20 – 17,30 – Prezentare Aeroportul Internațional Timișoara, dir. Dan IDOLU – Destinații
17,30 – 17,35 – Prezentare reprezentant transportatori Timiș – Ovidiu POPA, Pej Travel
17,35 – 17,45 – Prof. Luciana IANCULESCU, formator de ghizi – Personalități care au creat și dăruit o scânteie spiritului Timișoarei
17,45 – 17,55 – Prof.Monica SERE, manager agenție de turism – cursurile de ghizi în contextul 2021
17,55 – 18,05 – Asist. univ. dr. Florentina POPESCU, ghid – Evaluarea și monitorizarea activității ghizilor de turism
18,05 – 18,15 – Lect. Univ. Monica OCNEAN, ghid – Dezvoltarea turismului rural, costul resursei umane
18,30 – Închidere lucrări.
Plecare spre hotel ghizi.
19,00 – 19,30 – Conferință de presă. Locație Nora Prestige. Invitați: mass media, președinte și vicepreședinte FNGTR, APDT Timiș, Timișoara 2021, PMT, CJT, agenții de turism, ghizi de turism Timiș
19,30 – 02,00 – Seară bănățeană la Restaurantul Nora: Prezentare Port popular și dansuri minorități, Formația Petrică Moise și Virtuozii Banatului + Balul ghizilor 2019 (DJ) Invitați : mass media, FNGTR, APDT Timiș, Timișoara 2021, PMT, CJT, agenții de turism, ghizi de turism

Sâmbătă, 2 noiembrie
8,00 – Plecare spre Margina (croisant +cafea, apă)
10,00 -Sosire la Infocentru, scurtă prezentare Mic dejun la Margina și degustare
10,30 – 12,00 – Deplasare cu căruțele la biserica de lemn Margina, Muzeul satului Sintești, Biserica de lemn din Groși (2 grupuri)
12,00 – Plecare spre Radna (Ar)
13,00- 15,30 – Prânz șvăbesc și vizită la Radna
15,30 – Plecare spre Arad*
(*Programul din Arad este organizat cu sprijinul domnului Dan Codre și este susținut de Primăria Pecica, GAL Lunca Mureșului de Jos, GAL Podgoria Miniș Măderat și Asociația Turism Alternativ)
16,30 – Cazare la Hotel Continental. Întâlnire cu organizatorii locali
17,00 – Deplasare la Pecica, vizită la ferma de bivoli
19,00 – Cină cu specific maghiar + degustare de vinuri din zonă
22,00 – Întoarcere la Arad, Hotel Continental

Duminică, 3 noiembrie
8,00- 9,00 – Mic dejun
9,00 – 12,00 – Tururi de oraș
13,00 – Prânz
14,00 – Plecare spre București și Brașov

*Partener în organizarea transportului și tururilor Pej Travel by Pej Company

Publicat de pe

Închiriere biciclete, canoe și plimbări cu catamaranul Eco Timiș

Prin intermediul proiectului european Eco Timiș – un nou produs turistic în județul Timiș au fost achiziționate mai multe materiale ce contribuie la promovarea și dezvoltarea turismului ecologic, la punerea în lumină a obiectivelor turistice importante situate pe malul sau în valea râului Timiș. Materialele se află gratuit la dispoziția turiștilor și pot fi închiriate astfel:

Închiriere biciclete Eco Timiș
67968384_902041913528318_6234528338795298816_n[2]
Prin intermediul proiectului au fost achiziționate 30 de biciclete și 30 de căști de protecție. Acestea sunt împărțite și pot fi închiriate astfel:
16 biciclete se află la Centrul Multifuncțional Bastion, Timișoara, contact Ruxandra Adam, tel. 0723038573
4 biciclete se află la Infocentrul turistic Satchinez, contact Angela Wolf, tel.0726999230
6 biciclete se află la Infocentrul turistic Margina, contact Damaris Sivu, tel. 0723124952
4 biciclete se află la Pensiunea Popasul Căprioarei Pădureni, Șag, contact tel. 0743226780
Bicicletele pot fi închiriate gratuit, pe baza unui contract de comodat completat la fața locului de către turiști.

Închiriere canoe Eco Timiș
Prin intermediul proiectului Eco Timiș au fost, de asemenea, achiziționate și pot fi închiriate gratuit 12 canoe tip American, de câte 2 locuri fiecare, veste de salvare și pagaele aferente.
Canoele sunt împărțite în județul Timiș și pot fi închiriate astfel:
4 canoe, vestele și pagaele aferente se află în custodia Primăriei Moșnița Nouă și pot fi închiriate gratuit pentru plimbări pe râul Timiș, pe porțiunea cuprinsă între localitățile Urseni-Șag, contact Raul Codrean, tel. 0768938438.
NOTĂ: Pentru folosire pe râul Timiș, turiștii trebuie să țină cont de anotimp, deoarece adâncimea apei fluctuează în funcție de cantitatea de ploi căzută în perioada respectivă.
NOTĂ: Pentru închirierea canoelor și transportul acestora de la zona de depozitare până la râu, turiștii vor avea la dispoziție un atașament tip remorcă pe care APDT Timiș îl va preda Primăriei Moșnița Nouă începând cu vara anului 2020.
8 canoe se află în custodia Asociației Județene de Canotaj Timiș și pot fi folosite gratuit de către turiști pe lacul Surduc, pe toată perioada verii (lunile iunie-septembrie), contact Balojin Slatomir, tel. 0742038258.
Canoele – împreună cu vestele de salvare și pagaele aferente – vor fi puse gratuit la dispoziția turiștilor pe baza unui Contract de comodat completat la fața locului de către turiști.

Plimbări cu catamaranul pe lacul Surduc
DSC_0495
Prin intermediul proiectului Eco Timiș a fost achiziționat un catamaran – ambarcațiune dotată cu motor electric – care poate transporta până la un număr de 8 persoane și oferă iubitorilor de natură și loisir ocazia deosebită de a admira Rezervația Naturală Lacul Surduc. Catamaranul se află pe lacul Surduc, este operat de către o persoană cu permis de ambarcațiune, și poate fi folosit gratuit de orice turist, pe baza unei programări. Contact Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș, tel. 0256.400470 sau 0722378391.

Publicat de pe

Catamaran cu motor electric – lansat pe Lacul Surduc. Ambarcațiunea transportă turiștii gratuit

catamaran mal
catamaran ponton
În premieră, APDT Timiș oferă turiștilor posibilitatea de a se plimba pe Lacul Surduc cu un catamaran dotat cu un motor electric. Mizând astfel pe turismul ecologic și pe o dezvoltare durabilă a zonei, Asociația de Turism Timiș creează în zonă contextul dezvoltării unor servicii și produse turistice așteptate de mai mult timp de vizitatorii zonei.
Ambarcațiunea are o lungime de 7,5 metri, lățimea de 2,5 metri și o capacitate de opt locuri și este dotată cu un motor electric, nepoluant, care permite desfășurarea acestor activități fără afectarea mediului înconjurător.
Un important câștig al achiziționării acestei ambarcațiuni și amplasarea ei pe lacul Surduc este mesajul că lucrurile se pot schimba, că putem evolua în dezvoltarea unor servicii de turism în zonă și semnalul pe care îl dăm astfel potențialilor investitori, acela că asociația de turism, cu sprijinul autorităților județene și al membrilor săi, este determinată să continue să acționeze și să sprijine dezvoltarea turismului în județul Timiș, că dorim să atragem cât mai mulți turiști în zonă și să contribuim la dezvoltarea economică a arealului.
Asociația de Turism Timiș va creiona mai multe programe care să promoveze activitățile de plimbări gratuite cu catamaranul pe Lacul Surduc și să atragă o nouă componentă de turism formată din elevi și tineri, alături de cea reprezentată de familii. Costul catamaranului se ridică la 19.960 euro și a fost suportat prin intermediul proiectului european Eco Timiș – un nou produs turistic.

Tot pe Lacul Surduc se află amplasate și o parte dintre canoele de tip American achiziționate prin intermediul proiectului european Eco Timiș.

Publicat de pe

Lansare Brand turistic

mic-dejun-la-margina
Mic dejun la Margina a devenit deja un simbol al turismului rural din estul județului Timiș și este ceea ce trebuie să fie un brand, adică opromisiune. Turiștii care doresc să ajungă acolo știu că se pot aștepta la anumite experiențe și le caută atunci când își programează vizitele – fie că vorbim de plimbări cu căruța trasă de cai, de vizite la biserici de lemn sau de a lua un mic dejun așa cum se face în gospodăriile localnicilor.
Astfel, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș împreună cu reprezentanții Comunei Margina au conceput și au realizat și o imagine simbol pentru brandul turistic Mic dejun la Margina, un simbol care va permite identificarea produselor care provin din zona Margina. Acesta fost ales folosind pe de o parte elemente imagistice deja consacrate de promovare a gastronomiei locale, iar pe de altă parte elemente din portul popular al locului, preluate de pe costume populare vechi de peste 100 de ani, dar și elemente de etnografie din gospodăriile locale.
Simbolul va putea fi folosit pe toate produsele pe care producătorii locali din zonă le oferă turiștilor atunci când ajung la Margina și în prezent putem aminti de miere, produse lactate, brânză și cașcaval, “miere de prună” (magiun), răchie, legume și fructe specifice zonei, lavandă, săpun de casă și altele. Bucuria noastră este aceea că tot mai mulți producători locali din zonă prind curaj și vin să își prezinte și să își valorifice munca turiștilor care ajung în zonă.
Conform datelor oferite de Centrul Turistic Margina, în cei doi ani de când a fost lansat proiectul Mic dejun la Margina, peste 2.000 de persoane au ales să viziteze această destinație din județul Timiș, între ei numărându-se și turiști din țări precum Turcia, Italia, Portugalia, Polonia, Grecia, Germania, Rusia și Statele Unite ale Americii.
margina1-640x480
margina2