Publicat de pe

STRATEGIA DE BRAND DESTINAȚIA TIMIȘ 2021-2025

Brandul de turism al județului Timiș

Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) în județul Timiș, asociație de utilitate publică, a demarat în luna august 2020, în colaborare cu societatea Simons Land srl, procesul de  definire a brandului de turism al județului Timis, demers care a inclus întocmirea Strategiei de brand, auditul de brand, cercetări și consultări extinse în rândul tuturor primăriilor din județul Timiș, al grupurilor țintă (stakeholderilor) din județ și ai marilor agenții de turism din România, care operează destinația Timișoara, pentru a determina elementele și produsele turistice, care definesc destinația Timiș, misiunea, valorile și caracteristicile brandului, cu scopul final de a sintetiza cât mai exact factorul diferențiator și esența brandului.*

Dată fiind importanța acestui demers pentru poziționarea corectă pe piața de profil internă și internațională a județului Timiș, pentru creșterea vizibilității și profesionalismului, dar și dezvoltarea viitoare a turismului timișean, APDT Timiș a inițiat și a realizat în lunile septembrie și octombrie 2020 o consultare publică largă, pe baza unui chestionar complex, la care au fost invitați să-și aducă aportul reprezentanți ai tuturor primăriilor din județ, stakeholderi, agenții de turism de incoming și asociații profesionale din România, specialiști și operatori din domeniul turismului, reprezentanți ai industriei ospitalității, profesori și reprezentanți ai lumii academice timișorene, artiști plastici și organizații neguvernamentale cu activități conexe domeniului turism.

Această consultare largă a avut ca scop obținerea un brand reprezentativ pentru destinația Timiș, asumat și susținut de toți actorii din turismul județean și de toți cei antrenați direct sau indirect în activități de turism și petrecere a timpului liber, care se desfășoară pe teritoriul nostru, dar și de cei interesați de dezvoltarea județului și de întreaga populație locală.

Pe baza rezultatelor obținute ca urmare a cercetării efectuate în cadrul auditului de brand și a valorificării răspunsurilor primite de la intervievați au fost definite, cu grijă și rigurozitate profesională, produsele turistice definitorii pentru destinație, valorile sale reprezentative și elementele cheie ale poziționării și strategiei finale de brand.   

Propunerile venite din partea celor intervievați, cele rezultate din cercetarea efectivă a destinației, a trendului intern și internațional, a previziunilor de dezvoltare a turismului în perioada post-pandemie, a necesităților și așteptărilor vizitatorilor români și străini, dar și a proiecțiilor și scenariilor oportune și realiste de dezvoltare a turismului în județul Timiș în următorii 4-5 ani, au fost incluse, în ordinea preferințelor exprimate, în clasamente dedicate fiecărui grup de date utile și necesare finalizării strategiei de brand și trecerea la etapa de realizare a elementelor vizuale ale brandului.

**

Dat fiind faptul că demersul de realizare a strategiei de brand turistic va avea rolul să conducă la creșterea efectelor economice pozitive generate de turismul timișean în următorii ani și ținând cont de complexitatea datelor obținute prin intermediul său, am considerat că este oportun și necesar să constituim o echipă complexă, formată din specialiști în domeniile lor de activitate, care să participe alături de noi la selectarea produselor de bază, pe care se va sprijini construcția de brand, dar și a elementelor importante, pentru definirea valorilor, atributelelor și personalității brandului – echipa de brand.

Astfel, a fost constituită o Echipă de brand – formată din reprezentanți ai mediului privat din turism, ai Asociației Patronale Horetim, ai ANAT Vest, ai mediului academic, ai universităților și școlilor de profil timișene, ai asociației ghizilor de turism, agențiilor locale de incoming, ai ong-urilor cu activitate în turism, ai Primăriei Municipiului Timișoara și Consiliului Județean Timiș, infocentrelor turistice din județ, Uniunii Arhitecților Timișoreni și Uniunii Artiștilor Plastici din Timiș – echipă care s-a întrunit în cadrul mai multor întâlniri de lucru online și a contribuit la selectarea celor mai importante și  utile elemente și aspecte, de care se va ține seama în activitatea de definire și design a brandului turistic al destinației Timiș.

Scopul a fost ca, împreună, să surprindem clar și concis, quintesența Timișului ca destinație turistică, sufletul și spiritul oamenilor și locurilor care definesc acest județ, valorile care ne diferențiază de ceilalți competitori, asigurându-ne un avantaj competițional, dar și un grad ridicat de vizibilitate și atractivitate pe piața internă și internațională.

Rezultatele obținute și concluziile trase în cadrul întâlnirii Echipei de brand, coroborate cu datele obținute din analiza piețelor turistice, a principalilor competitori ai destinației Timiș, a situației conjuncturale și trendului turistic internațional, dar și cu datele furnizate de o analiză a valorilor destinației văzute prin prisma unei tehnici de neuromarketing, au stat la baza procesului de design al brandului și de creație a elementelor vizuale și a stilului acestuia.

Aceste variante finale privind elementele de imagine ale brandului turistic al județului Timiș au fost, ulterior, supuse unor alte trei dezbateri publice, iar rezultatele se află în prezent în selecția reprezentanților Consiliului Județean Timiș și așteaptă votul final pentru a trece la etapa ulterioară, și anume Realizarea Manualului de brand turistic al județului Timiș și asumarea acestuia de către toate forurile interesate din Timiș pentru aplicabilitate imediată, în contextul post-pandemie și Timișoara 2023.

Delia Barbu

Director executiv APDT Timiș

“Oamenii nu cumpară din motive logice.

Ei cumpară din motive emoționale.”

Zig Ziglar, Author

 

CUPRINS

CE ESTE BRANDUL?

PLACE BRAND SAU BRANDUL DESTINAȚIEI

ROLUL BRANDULUI (ÎN TURISM) UNEI DESTINAȚII

DE CE ARE TIMIȘUL NEVOIE DE O STRATEGIE DE BRAND & BRAND TURISTIC?

CE ESTE BRANDUL TIMIȘ?

STRATEGIA DE BRAND – PAG.10 TURISMUL IN JUDEȚUL TIMIȘ

AUDITUL BRANDULUI TIMIȘ

ASPECTE PSIHOLOGICE ALE ANALIZEI BRANDULUI

DESTINAȚIA TIMIȘ – ANALIZA SWOT

COMUNITATEA DE STAKEHOLDERI

PARCURSUL VIZITATORULUI

TEME PENTRU EXPERIENȚE

TENDINȚE & CONCURENȚĂ

INTERESUL PENTRU CĂLĂTORII (E.T.C. / Oct. 2020)

DESTINAȚII CONCURENTE

PLATFORMA DE BRAND

VIZIUNEA BRANDULUI TIMIȘ

VALORILE BRANDULUI TIMIȘ

BENEFICII TANGIBILE SI ITANGIBILE

BENEFICII EMOȚIONALE

ATRIBUTE TANGIBILE ȘI INTANGIBILE

BENEFICII SOCIALE

PERSONALITATEA BRANDULUI TIMIȘ

ESENȚA BRANDULUI

PROMISIUNEA DE BRAND

PERSONAS

POZIȚIONAREA BRANDULUI TIMIȘ

CONSIDERENTE STRATEGICE

POZIȚIONAREA CONCRETĂ A BRANDULUI TIMIȘ

FACTORI DE DIFERENȚIERE

COMUNICAREA DE BRAND – MESAJELE BRANDULUI

 

CE ESTE BRANDUL?

Brand este termenul englezesc pentru Marcă. În ultimii ani, în România, este frecvent utilizat termenul de „brand”, iar când este vorba despre realizarea unei strategiei de brand, se folosește termenul „branding”.

Inițial, brandul făcea referire la semnul distinctiv cu care erau marcate vacile în SUA, pentru putea fi deosebite între ele de către proprietari.

De altfel, rolul brandului putem spune că a rămas neschimbat, doar că, astăzi acesta ne ajută să diferențiem diferite mărfuri și servicii, funcție de producători și/sau prestatori. În acest scop, brandul reprezintă un set de atribute și sentimente, ancorate în mintea consumatorilor (potențiali), referitoare la produsele și serviciile unui producător/prestator. Pe lângă funcția sa de diferențiator, un brand conferă valoare competitivă și influențează percepțiile consumatorilor.

În plus, brandul asigură și avantaje suplimentare, cum ar fi, promisiunile de calitate, care pot influența deciziile de cumpărare ale consumatorilor, prin beneficiile oferite și încărcătura lor emoțională.

 

PLACE (LOC) BRAND sau BRANDUL DESTINAȚIEI

Începând din anii ´90 tot mai multe destinații turistice au optat, pentru definirea lor ca branduri turistice. Specialiștii și literatura de specialitate fac deosebire între Place Brand (Brandul unui loc) și Destination Brand (Brandul unei destinații turistice).

Brandul destinației se referă la alinierea voită a tuturor activităților de marketing, pentru a oferi unei anumite locații (țară, regiune, oraș) o imagine unitară și o poziționare ca brand la nivel național și internațional. (https://www.onpulson.de)

Brandul unui loc este mai cuprinzător decât brandul de destinație. În timp ce brandul destinației se concentrează pe atracția turiștilor și a vizitatorilor și, este mai probabil să se bazeze pe publicitate de un fel, amestecată cu alte metode, pentru a realiza acest lucru, brandul de loc acoperă toate comunicările locului. Asta înseamnă că nu este orientat numai spre atragerea turiștilor, ci și a investițiilor interne și a afacerilor, precum și a oamenilor și a talentelor. Brandul locului poate acorda la fel de multă atenție spre interior, ca și concentrare spre exterior, inspirând mândrie și o viziune în rândul firmelor și al oamenilor dintr-un anumit loc.

Dezvoltarea unor branduri unice și autentice, de locație și destinație, este unul dintre cele mai dificile domenii de marketing. Locurile și destinațiile se prezintă în forme și dimensiuni variate, încearcând să se plaseze pe harta mondială.

Conform unor studii de date recente, un rol deosebit în activitatea de branding al destinației revine utilizării poveștilor locului (storytelling) și dezvoltării unor multiple interpretări ale brandului cu scopul de a genera atașamentul față de loc.

Destinațiile nu sunt mărfuri, care trebuie modelate sau inventate de către directori publicitari. Sunt colecții de oameni și locuri care au evoluat de-a lungul istoriei umane. Această complexitate creează un sentiment distinct sau un sentiment de loc pe care o destinație îl poate numi propriu.

În ceea ce privește strategia de brand a județului/destinației Timiș, aceasta va fi una de destinație cu anumite valențe specifice unui brand de loc, datorită faptului că încurajează implicarea largă a investitorilor, autorităților și profesioniștilor din turism, a vizitatorilor și populației locale, în susținerea și consolidarea brandului. Totodată, îmbunătățirea imaginii și creșterea loialității față de brand este de natură să atragă investitori în județ.

 

ROLUL BRANDULUI UNEI DESTINAȚII (TURISM) : Care este

diferența între o drumeție într-o destinație față de altă drumeție în altă destinație?

Datorită brandului, un serviciu sau produs turistic oferit într-o destinație este memorat în creierul vizitatorului asociat cu o imagine inconfundabilă. În acest fel, vizitatorii vor putea să facă o diferență clară între servicii sau produse similare, consumate în destinații diferite și să opteze întotdeauna, pentru cele care consideră că le-au oferit experiențe și trăiri cu un grad ridicat de emoție.

Odată cu dezvoltarea cercetărilor în domeniul neuropsihiatriei și apariția neuromarketingului, tot mai multe destinații înteleg rolul important pe care-l joacă utilizarea brandingului și tehnicilor de storytelling, în vederea creșterii prestigiului și memorabilității unei destinații, dar și rolul jucat de design thinking în optimizarea și încărcarea emoțională a parcursului de consum turistic (customer journey) și a produselor și serviciilor oferite vizitatorilor. Vizitatorii aleg pe baza emoțiilor trăite sau asociate destinația de vacanță ideală. Abia dupa ce s-au hotărât unde merg incep să

analizeze prețul, reducerile, oferta, etc.

Brandul turistic evidențiază unicitatea unei destinații și a ofertei acesteia și le conferă identitate vizitatorilor și actorilor locali. Fiind primul factor de decizie, acesta trebuie mereu consolidat.

O destinație trebuie să-și ghideze și să își influențeze operatorii spre consecvența brandului în toate comunicările și experiențele.

Un rol în această direcție trebuie sa și-l asume APDT Timiș, care poate influența inclusiv experiențele turistice ale vizitatorilor. Prin programe de educație propuse și coordonate de APDTT pot fi ajutați actorii din turismul timișean să înțeleagă modul în care produsele lor influențează promovarea brandului și cum ar putea poveștile lor originale se întărească brandul destinației Timiș. Fiecare unitatea economică din Timiș este, conștient sau nu, parte din brand. De aceea, fiecare actor din turismul timișean poate juca un rol important în acest proces.

Funcționarea unitară și sincronizată a părților componente ale brandului Timiș poate conduce la construcția unei narațiuni coerente și constante, la nivelul destinației și, implicit, la o îmbunătățire a imaginii generale și creșterea atractivității brandului și, implicit a destinației.

Foarte important este ca rezidenții locali să fie integrați și uniți în brandul Timiș. Oferta de produse și servicii a Timișului trebuie să fie deopotrivă orientată spre vizitatori și spre rezidenții locali. Dacă locuitorii din Timiș vor petrece sejururi „acasă”, în destinație, și vor fi mulțumiți, ei vor crede cu convingere în brand și-i vor deveni avocați credibili și redutabili.

 

DE CE ARE TIMIȘUL NEVOIE DE O STRATEGIE DE BRAND ȘI DE UN BRAND TURISTIC?

Turismul este o activitate economică rentabilă și generatoare de creștere economică, încasări valutare și ocuparea forței de muncă locale.

Din acest motiv, dar și datorită faptului că Timișoara va fi Capitală Europeană a Culturii în 2023, este necesar și oportun, ca Timișul să acorde o atenție sporită acestui sector economic și să-și propună să devină o destinație turistică atragatoare și cunoscută, atât pe plan intern cât și internațional.

Un pas hotărât în direcția afirmării destinației Timiș il reprezintă definirea

brandului său turistic și a strategiei de brand, care va permite abordarea unitară și constantă a piețelor și grupurilor țintă, formularea mesajelor potrivite, în conformitate cu nevoile și așteptările specifice fiecărei piețe și grup țintă in parte.

Este important ca, atât pe durata sejurului în destinație, cât și în acțiunile de comunicare și promovare, vizitatorii să perceapă conștienți și să asocieze clar locurile, imaginile, mesajele și emoțiile generate, cu destinația Timiș. Să conștientizeze și, pe cat posibil, să memoreze valorile brandului Timiș, caracteristicile sale speciale și diferența pozitivă față de destinațiile concurente.

Este important ca imaginile difuzate prin campanii off și online, mass- media sau în standurile Timișului de la diverse târguri să fie ușor văzute și imediat identificate ca aparținând destinației Timiș, pentru a fi asociate de potențiali sau foști vizitatori cu oferta județului.

Este de asemenea important ca actorii din turismul timișean să opereze sub umbrela unui brand unic, să acționeze compact pe piețele cele mai importante, pentru și în numele destinației Timiș, să cunoască poveștile menite să sporească atractivitatea, prestigiul și succesul Timișului, pentru a se dezvolta protejați de un brand puternic. Acesta este scopul demersului de definire a brandului turistic al destinației (județului) Timiș.

Un brand puternic cu o valoare ridicată creează și alte avantaje:

 • brandurile puternice au un efect pozitiv asupra prețului, în sensul potențialului de a atrage vizitatori cu venituri însemnate respectiv, cerere inelastică în raport cu prețul/ tariful;
 • valoare ridicată a brandului poate facilita intrarea pe noi piețe, odată ce marca este deja bine cunoscută.
 • un brand prestigios atrage investiții străine și talente, contribuind la creșterea prosperității și satisfacției populației locale.

 

CE ESTE BRANDUL TIMIȘ?

Brandul Timiș este mult mai mult decât un simplu logo și/sau slogan și mai mult decât o campanie de promovare sau un program de marketing. Logo- ul, cu componentele sale specifice, nu este decât elementul vizual al brandului. Brandul Timiș este mai mult decât un produs oferit unor grupuri țintă. Campaniile de promovare sau/și programele de marketing sunt instrumente pentru popularizarea și creșterea vizibilității unui brand,

pentru familiarizarea grupurilor țintă ale destinației cu principiile, caracteristicile, valorile și factorul diferențiator al brandului promovat.

Brandul Timiș este, din perspectiva vizitatorilor săi, „sufletul” care se află în produsele oferite, este ceea ce simt și trăiesc aceștia, fie ei romani sau străini, atunci când vizitează destinația. Toate trăirile trebuie sa redea o imagine unitară, care să fie „Brandul Timiș”. Doar astfel, ceea ce le promitem vizitatorilor noștri prin tot ceea ce comunicăm pe piață, va fi perceput ca atare și apreciat.

Brandul Timișul este destinația care cuprinde centrul său, Timișoara, un oraș dinamic, cultivat și atractiv, înconjurat de o lume autentică, cu sate și orașe mai mici și vechi, ridicate de oameni care au deprins râvnita taină a conviețuirii în deplină înțelegere cu diverse minorități, care s-au reinventat permanent și și-au dorit să fie primii, fruncea. Cadrul natural al Timișului oferă multiple posibilități de refacere activă, de refugiu din marele oraș, de petrecerea placută și utilă a timpului liber. Zestrea istorică și culturală, făurită în timpuri și condiții schimbătoare, este un certificat al creativității și un element de mândrie al timișenilor. Bega și Timișul sunt două artere atractive ale ofertei turistice, cărora li se adaugă Suducul, ca cel mai mare lac din Vestul României și loc ideal pentru relaxare și sport. Timișul beneficiază de ape termale și alți factori naturali de sănătate, care completează oferta de produse și servicii a brandului Timiș. Nu trebuie uitate nici cunoscutele podgorii timișene, tradiția și arta producerii berii sau gastronomia bănățănească. Brandul Timiș este susținut de o mulțime de mari și iluștrii oameni, care au înnobilat istoria și renumele locului prin creațiile și realizările lor. Și nu în ultimul rând, Brandul Timiș, înseamnă o lungă și valoroasă tradiție muzicală, de la muzica de cor, populară, operă, jazz la rock-ul cu care Timișul a surprins și încântat generații de români.

Brandul Timiș cuprinde toți actorii (stakeholderii) din sectorul turistic local, toată oferta cultural-artistică, atracțiile de orice fel, istoria, tradițiile, gastronomia, oferta pentru petrecerea timpului liber, toate produsele și serviciile oferite, direct sau indirect, vizitatorilor, transportul în comun, atitudinea față de vizitatori a populației locale, etc, adică TOT ce poate influența, într-o direcție sau alta, sejurul în județ al vizitatorilor si pe TOȚI cei care vin în contact cu aceștia pe durata sejurului lor în Timiș și pot influența, într-un mod sau altul, impresiile lor, indiferent de motivația care i-a determinat să aleagă destinația noastră.

Fiecare localitate, fiecare unitate economică, fiecare prestator de servicii, atracțiile cultural-turistice sau trăirile acționează individual, în numele și

interesul lor propriu. Din punctul de vedere al vizitatorilor, sunt percepute însă, ca parte a unui întreg, fiind identificate cu brandul Timiș.

Așadar, fiecare director de hotel, patron sau șef de pensiune, chef al unui restaurant, barman și, în general, toți lucrătorii din turism și alte domenii, care vin în contact, direct sau indirect, cu vizitatorii destinației Timiș, fac parte și sunt brandul Timiș, un brand căruia trebuie să-i oferim un prestigiu, o aură, o imagine, demnă și meritat de oamenii minunați ai acestor locuri.

 

STRATEGIA DE BRAND

Strategia de brand este un set de planuri și măsuri aplicabile global pe o durată lungă, de regulă între 3 și 5 ani, având ca scop realizarea obiectivelor brandului. Deciziile strategice de bază, incluse în strategia de brand, au ca scop principal construcția și creșterea în timp a valorii brandului.

Din strategie se desprind diverse teme operative și măsuri concrete, care au menirea de a ajuta la implementarea întocmai a strategiei și realizarea obiectivelor strategice de brand propuse.

Pentru consolidarea în timp a brandului, identitatea și imaginea de brand trebuie bine profilate și întipărite în mintea grupurilor-țintă. Dat fiind faptul că, în comportamentul de cumpărare al anumitor grupuri-țintă pot să apară modificări, mai mari sau mici, strategia de brand trebuie permanent adaptată la nevoile actuale, fiind practic un proces continuu, al cărui management va fi coordonat de echipa APDT Timiș.

Primii pași în definirea strategiei de brand au presupus, printre altele luarea unor decizii strategice privind profilul brandului, factorii de diferențiere față de alți competitori și asocierile principale, care pot fi generate în grupurile-țintă.

Poziționarea și elementele esențiale ale brandului vor contribui la crearea unei identități de brand inconfundabile, care să se identifice treptat cu propria percepție a vizitatorilor.

Poziționarea clară a brandului Timiș va constitui fundamentul unui mix de marketing, care să răspundă cât mai fidel nevoilor, intereselor și așteptările vizitatorilor. În acest demers s-a plecat de la premisa că loialitatea față de brand va fi mai mare cu cat vom reuși să-l ridicăm mai mult deasupra concurenței. În acest sens găsirea unei

propuneri unice de motivare/vânzare (USP), care are menirea de a lega clientul de un brand pe termen lung și trebuie văzută ca rezultat al unei strategii de brand de succes, a fost tratată cu maximum de atenție.

Chiar dacă în abordarea unor destinații ca brand turistic, părerile exprimate în literatura de specialitate și în rândul actorilor din turism pot fi diferite, marea majoritate a destinațiilor, pornind de la claritatea și avantajele unei astfel de strategii, au făcut acest demers, bucurându-se astăzi din plin de rezultatele dobândite.

În cazul destinațiilor turistice, care pot fi stațiuni, regiuni, orașe și alte unități administrativ-teritoriale, care derulează activități de turism, literatura de specialitate recomandă „Brandul de Destinație” (Destination Brand), în astfel de cazuri brandul fiind un loc geografic, identificabil pe hartă și având un nume propriu, care în marea majoritate a cazurilor a devenit și numele brandului.

În cazul nostru, destinația turistică este județul Timiș, iar numele de brand va fi „Timiș”. Tipul de strategie al brandului destinației Timiș, va fi:

„strategia de brand de tip umbrelă”.

Acest tip de strategie este ideal pentru brandurile de destinații turistice, dat fiind faptul că produsele turistice individuale, ale firmelor sau localităților componente ale destinației (județului Timiș) sunt poziționate în mod similar și au același scop.

Managementul brandului umbrelă are avantajul că atât firmele de tip tour-operator sau agenție de turism, specializate în domeniul operațiunilor de incoming, cât și potențialii vizitatori, au deja formată o anumită atitudine pozitivă față de brandul deja existent, atunci când sunt lansate noi produse.

Acest lucru ajută și în situația lansării unui nou brand, după caz, având efecte favorabile inclusiv asupra bugetului de promovare, deoarece, cheltuielile publicitare și/sau campaniile promoționale pot fi utilizate pentru susținerea tuturor produselor destinației.

Un dezavantaj al acestui tip de strategie ar putea fi remarcat, doar in cazul în care varietatea și diversitatea produselor oferite sub brandul umbrelă crește foarte mult, ceea ce ar conduce la unele dificultăți în definirea unui profil clar, pentru un anumit grup țintă definit.

 

TURISMUL ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

Județul Timiș derulează activități de turism de câteva decenii, și anume, mai exact, din momentul în care primele structuri de primire turistice s-au dat în funcțiune în diverse localități ale sale, indiferent dacă ne referim la Municipiul Timișoara, orașele Lugoj, Sânnicolaul Mare, etc., stațiunile Buziaș, Valea lui Liman sau Băile Călacea, sau oricare altă localitate din județ.

Dacă până în anul 1989, activitatea de turism a județului Timiș a fost organizată, dezvoltată și promovată în mod unitar și constant de către OJT Timiș, după acest an, odată cu dispariția structurilor județene de coordonare și management comuniste, acest lucru nu s-a mai realizat, turismul timișean cunoscând o dezvoltare și evoluție, mai de grabă întâmplătoare, pe baza inițiativelor private individuale fără a beneficia de organizare și management tipic unei destinații turistice județene.

Este unul dintre motivele pentru care, Timișul a înregistrat unele succese, concretizate în creșterea circulației turistice, inclusiv a numărului de turiști străini, a înnoptărilor și a investițiilor făcute în turism, însă fără a fi preocupat de dezvoltarea și promovarea unitară la nivel județean și, în consecință, fără a fi perceput ca o destinație turistică competitivă.

Deși au mai existat câteva încercări nereușite din varii motive, de abia în ultimii ani, odată cu înființarea asociației APDT Timiș, un parteneriat public-privat, au fost demarate mai multe acțiuni concrete de dezvoltare și promovare a județului, ca destinație turistică.

Dat fiind faptul că sectorul turistic, internațional și românesc, se caracterizează printr-un număr mare și diversitatea diferiților actori, care operează, inclusiv într-o destinație, marea majoritate încadrându-se în categoria de IMM-uri, menținerea unei unități și conjugarea eforturilor pentru proiecția și promovarea imaginii unice a unei destinații cu mesaje clare și constante este dificilă.

În aceste condiții, eforturile făcute în timp de Consiliul Județean Timiș, cărora li s-au adăugat unele inițiative private în încercarea de a promova destinația, în lipsa unui brand turistic al destinației, nu au reușit să impună percepția județului, de către vizitatori și potențiali vizitatori, ca destinație turistică unitară și atractivă.

Cu toate acestea evoluția turismului în Timiș a fost una bună, de natură să motiveze planificarea unor masuri și eforturi serioase pentru dezvoltarea

susținută a destinației, atât pentru a face față solicitărilor record așteptate pentru anul 2023, cât și pentru valorificarea în interesul economiei locale și a populației județului, a șansei deosebite oferite de evenimentul din ´23.

Cu un număr de 161 structuri de primire turistică, din care 56 hoteluri, se poate afirma că Timișul este bine situat în zona de Vest a țării.

Dacă ne raportăm la numărul de paturi, cu cele 7.487 de paturi, Timișul dispune de o capacitate de cazare importantă, peste cea a județului Arad și puțin sub cea a județului Caraș Severin și ceva mai mică decât a județului Hunedoara. Dacă analizăm însă capacitatea hotelieră Timișul este mult peste Arad și Hunedoara și relativ egal cu Caraș Severin, care are hotelurile din Băile Herculane ca pondere mărită în numărul total.

Din nefericire în perioada 2015-2019, capacitatea de cazare nu a crescut, dar oscilațiile mici înregistrate reflectă anumite condensări și creșteri ale calității și numărului de stele ale unităților de cazare, ceea ce contribuie în mod hotărâtor la creșterea calității produselor și serviciilor turistice ale destinației Timiș.

Informațiile cele mai elocvente despre evoluția reală a turismului în Timiș le regăsim în situația sosirilor și înnoptărilor înregistrate în unitățile de cazare autorizate din județul Timiș, desigur, cu partea leului în Timișoara.

După scăderea din 2018, datorată plecării în luna martie a operatorului Ryan Air din baza de operare Timișoara, în anul 2019 Timișul și-a revenit, aproape de nivelul din 2017 la total sosiri turiști și sosiri străini, și chiar a stabilit un nou record la total înnoptări, cu 915.081 de nopți, din care circa o treime fiind generate de turiști străini, 299.455 nopți.

Date care certifică evoluția bună a circulație în anul 2019, ne furnizează și evoluția indicelui de utilizare medie a locurilor de cazare, care a ajuns în perioada Mai – Octombrie 2019 la o valoare medie lunară de peste 40 %, cu un record de 45,2 % în luna septembrie 2019.

Din analiza repartizării paturilor in Timiș, observăm că 7.746 paturi, câte erau autorizate oficial in anul 2019, Timișoara deține 65,5 % iar Buziașul 11,3 %. În zona metropolitană a Timișoarei (Giroc, Ghiroda, Dumbrăvița și Moșnița Nouă) mai sunt 7,1 % din paturi, iar restul de 16,1 % împărțite prin județ, în care orașele Lugoj și Sânnicolaul Mare au fiecare mai multe unități. Dacă la toate aceste locuri adăugăm și paturile din unități neomologate până la această oră, capacitățile în construcție și numărul, care nu trebuie neglijat al paturilor rezervate prin platforma AIRBNB, Timișul dispune de peste 10.000 de paturi, ceea ce în condițiile unei promovări mai agresive și constante, poate îmbunătăți vizibil poziția Timișului în topul destinațiilor turistice românești.

 

AUDITUL BRANDULUI TIMIȘ

Pentru definirea corectă a identității brandului, s-a procedat la analiza atentă a brandului și proprietăților sale corespunzătoare. Aceasta a furnizat, alături de altele, și informații privind diferența dintre identitatea brandului și percepția sa.

Identitatea brandului exprimă caracteristicile care reprezintă esența unui brand și definesc, la început pe plan intern și ulterior, extern, ce reprezintă acesta sau ce ar trebui să reprezinte în viitor.

Pe baza cunoștințelor obținute din analiza brandului s-au tras concluzii despre dezvoltarea viitoare a pieței și despre poziționarea actuală a brandului, în vederea definirii unei noi poziționări ca pas important în realizarea strategiei de brand.

O atenție deosebită a fost acordată identificării unor avantaje față de destinațiile concurente în ceea ce privește caracteristicile cheie, în condițiile în care acestea decid poziționarea reușită a brandului.

Analizele efectuate în acest scop au fost derulate pe două paliere:

 • Analizele de brand în sens restrâns cu privire la brandul în sine, vizând determinarea esenței și identității brandului Timiș.
 • Analizele de brand în sens mai larg vizând domenii de analiză suplimentare, relevante pentru evaluarea poziției și oportunităților de dezvoltare ale brandului Timiș pe piață. Acestea au inclus:
  • chestionare, factori de decizie din turism din România;
  • studii de piață și concurență;
  • analize de poziționare și segmentare;
  • tendințe (turism) și influențe post-pandemie Covid19;
  • cercetare de dezvoltare.

Metodele utilizate pentru efectuarea analizei de brand au inclus metode calitative și cantitative, metode relevante pentru cercetarea pieței (sondaje, observații, experimente, discuții de grup, interviuri, etc.). După colectarea cu succes a datelor, acestea au fost evaluate.

Datele generate și evaluate reflectă măsura în care imaginea brandului Timiș, memorată în mintea consumatorilor de turism, corespunde percepției de sine a brandului din județ.

În cadrul analizelor de brand în sens restrâns s-au efectuat 90 de chestionare complexe, la care au participat 69 de primării de orașe și comune din județul Timiș și 21 de stakeholderi din județ, reprezentând instituții de învățământ superior, agenții de turism, asociații profesionale, ghizi de turism, personalități, etc.

De asemenea s-au purtat discuții individuale cu reprezentanți ai APDT Timiș, întreprinzători din județ, unități de cazare și turism, factori de decizie și execuție din turism, etc.

În cadrul analizelor de brand în sens mai larg s-au efectuat următoarele:

 • s-a efectuat o chestionare amplă a principalelor agenții de turism specializate în activități de incoming din România, factori de decizie de la Federația Națională a Ghizilor de Turism, Asociația Națională de Incoming în România, ANTREC, cadre didactice de la ASE – secția Turism, Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, Catedra de Management al Destinației. La acțiunea de chestionare au participat un număr de 18 persoane;
 • au fost analizate studii de piață privind piața internă și principalele piețe externe emitente de turiști pentru România și, implicit, pentru Timiș, inclusiv studii recente ale European Travel Commission (ETC) și alte organizații;
 • s-au purtat discuții și efectuat analize privind evoluția de până acum și din perspectiva viitoare a principalelor destinații concurente;
 • dată fiind importanța poziționării și determinării grupurilor țintă, pentru realizarea strategiei de brand s-au efectuat analize privind cea mai potrivită poziționare a brandului și de segmentare a pieței;
 • tendințe normale din turism au fost coroborate cu cele generate de pandemia Covid-19 și anumite influențe care au produs modificări ale comportamentului de cumpărare/rezervare al vizitatorilor;
 • rolul și oportunitățile oferite de aplicarea în turism a digitalizării și noilor tehnologii, precum și alte studii din domeniul cercetării au fost analizate, pentru eventuale utilizări în definirea strategiei.

O parte dintre rezultatele obținute, ca urmare a analizelor efectuate, au fost suspuse unei analize și discuții în cadrul unei Echipe de brand, formată din reprezentanți ai diverselor instituții reprezentative ale județului Timiș. Discuțiile purtate în cadrul unei conferințe online au avut ca scop anumite clarificări privind identitatea de brand, discuții privind percepția unora dintre atracțiile principalele ale destinației, principalele produse turistice, oferta culturală și autenticitatea acesteia, poziția față de zestrea de muzică și dansuri populare, simboluri reprezentative pentru destinația turistică Timiș, analiza principalelor atribute ale Timișului și locuitorilor săi, valori care pot fi atribuite brandului, analiza preferințelor pentru culori, muzică și gust, etc.

Echipa de brand s-a întrunit ulterior într-o altă întâlnire de lucru online, pentru a analiza elementele vizuale ale brandului propuse în prima etapă.

Pe baza recomandărilor echipei s-au adus unele îmbunătățiri și s-au solicitat și variante noi, care să fie analizate și dintre care, eventual să fie aleasă o variantă finală, care să devină logo-ul brandului Timiș.

Analizele efectuate au evidențiat câteva dintre elementele caracteristice ale destinației Timiș, prezentate mai jos:

Astfel, atributul considerat a descrie cel mai bine județul Timiș, ales atât de participanții locali cât și de cei din țară și confirmat de comisia de

brand este „dinamic”.

Dicționarul explicativ al limbii române, varianta online descrie astfel cuvântul „dinamic”:

„Dacă o persoană, un loc sau un lucru este energic și activ, atunci este dinamic. Când lucrurile sunt dinamice, se întâmplă multe. Cineva cu o personalitate dinamică este probabil amuzant, tare și excitant; o persoană liniștită, mousy nu este dinamică. …

adjectiv: dinamic

 1. (al unui proces sau sistem) caracterizat printr-o schimbare constantă, activitate sau progres.
 2. (al unei persoane) pozitiv în atitudine și plin de energie și idei noi.”

Faptul că Timișul este perceput ca fiind dinamic de către timișeni, acest lucru fiind confirmat de partenerii din țară, este de bun augur.

La capitolul personalități reprezentative pentru Timiș, competiția internă a fost clar câștigată de Traian Vuia, care este categoric eroul timișenilor. Partenerii din țară au preferat-o pe Hertha Müller, plasându-l pe Vuia pe locul 3, la egalitate cu Johnny Weissmüller. Fiind vorba de firme care derulează programe de incoming pentru turiști străini, este clar ca forța de atracție a premiului Nobel este mai puternică.

Nu depinde decât de destinația Timiș, dacă va ști și va dori să facă niște

eforturi concrete în direcția creșterii notorietății acestuia și să-l promoveze mai mult pe Vuia, pentru a-l face mai cunoscut, iar povestea să inspire vizitatorii să viziteze destinația și muzeul Vuia.

Interesantă de urmărit este și percepția despre trăsătura definitorie a timișeanului. Îmbucurător este faptul că partenerii din turismul românesc percep timișenii mai multiculturali și toleranți decât o fac ei înșiși. Ulterior, la solicitarea echipei de brand, s-a înlocuit „tolerant” cu „open-minded”.

Am vrut să știm, ce stare consideră intervievații că o induce destinația vizitatorilor. Timișenii au votat „bucurie”, iar partenerii au ales „emoție”. Este important că sunt două stări emoționale ideale pentru o destinație.

Referitor la tipuri de produse cu care Timișul ar putea atrage turiști, din nou opțiunile au coincis, dând câștig, firesc, turismului cultural, urmat de cel gastronomic și viticol, oferta județului fiind atractivă și la acest capitol.

Pentru partenerii din țară sunt importante și circuitele turistice tematice.

Un alt aspect important îl reprezintă piețele internaționale, care prezintă

interes pentru destinația Timiș. Interesant este că Germania a fost votată aproape identic de ambele grupe, chiar dacă la parteneri Austria are locul unu, iar Germania locul doi. Timișenii au pus Serbia și Mountenegru pe doi și Austria pe trei.

Dincolo de sondajele interne, atunci când am analizat principalele piețe deja, sau potențial emitente de vizitatori pentru Timișoara și Timiș, am folosit informații referitoare la aceste piețe existente în baza noastră de date și am purtat câteva discuții cu jurnaliști și firme de turism din țările respective, pentru a contura o părere clară și realistă a șanselor, oportunităților și posibilităților oferite de acestea. Toate aceste informații vor fi folosite la poziționarea pe piața turistică externă a destinației Timiș.

Trebuie însă menționat că alături de piețele din zona europeană vorbitoare de limba germană există un interes major pentru destinația Timișul în țările vecine, Serbia și Ungaria, datorită unei perioade lungi de conviețuire pașnică și de intersectare istorică, socială, economică și culturală a populației din țările menționate și cea din Timiș. Pe lista țărilor cu un potențial sporit de emitere vizitatori pentru Timiș se număra și Cehia, Polonia și Slovacia, dar și alte țări, cum ar fi: Italia, Slovenia, Franța, Olanda, Marea Britanie, Spania sau țările nordice. Deși aflate la distanțe mai mari, fiind dependente de zborurile disponibile, SUA, Japonia, Coreea de Sud sau China, ar putea fi cointeresate să trimită vizitatori în Timiș. Un rol important în acest sens, revine modului în care destinația se va promova pe plan internațional și, în mod deosebit, în țările menționate.

 

ASPECTE PSIHOLOGICE ALE ANALIZEI BRANDULUI

Brandul, care apare în mintea consumatorului, constă din două părți:

 • imaginea brandului conștientă și accesibilă prin metode obișnuite de sondaj. Această imagine poate fi schimbătoare.
 • inconștientă, așa-numita substanță de brand, formată inconștient, putând fi sesizată numai cu metode psihologice. Substanța brandului este permanentă și stabilă în timp. Ea reflectă dorințele consumatorilor, funcționează emoțional și formează baza încrederii în performanța/prestigiul brandului.

Poziționarea emoțională cu succes a brandului este foarte importantă, deoarece reduce riscul copierii de către concurenți. Ca atare, este util ca analizele de brand sa reușească captarea imaginii emoționale de brand pentru a putea identifica oportunitățile de dezvoltare.

Faptul ca Timișul nu este perceput la aceasta oră ca o destinație turistică, care nu trebuie ratată, dar care nu are o imagine negativă, ci mai degrabă una imaculată, poate și trebuie văzut, în condițiile date ca un avantaj. Iar prin faptul că imaginea brandului este schimbătoare va trebui ca în viitorul imediat, brandul Timiș să se promoveze constant și inteligent, astfel încât să-și creeze o imagina pozitivă și o percepție favorabilă în creierele vizitatorilor, lucru mult mai ușor decât în cazul unei destinații cu o imagine negativă. Turoperatorul austriac Rail Tours a descoperit Timișul cu ocazia unei excursii de o zi din Belgrad cu un grup de austrieci, aflați în vizită circuit prin Serbia. Delegatul firmei a fost încântat și a decis să revină cu turiștii, după pandemie.

Turiștii români nu cunosc foarte multe despre destinația Timiș, dar cei care au ajuns aici au fost încântați și recomandă prietenilor o vizită aici.

Dacă imaginea brandului conștientă este slab formată la vizitatorii străini, poate cu excepția sârbilor și a unei părți a germanilor, imaginea de brand inconștientă este mai consistentă și stabilă. Acest lucru este motivat emoțional, pe de o parte de poveștile și personalitățile provenite din Timiș, îndeosebi cele încă în viață și active, cum ar fi Ioan Holender, Hertha Müller sau Robert Dornhelm în spațiul german, dar și alții. Locul acesta și oamenii săi se bucură de un bun renume și a fost memorat în amintirea multor oameni cu ocazia Revoluției, un eveniment care a generat stări de emoție puternică într-o mare parte a lumii. Acest lucru nu înseamnă că vor dori să vină să facă un concediu în Timiș, dar locul în sine, este stocat în mintea ca un loc deosebit cu oameni valoroși. Această imagine

pozitivă a locului poate fi activată în favoarea turismului printr-o comunicare bine țintită și încărcată emoțional, cu povești atractive, care să arate părțile cele mai frumoase și atractive ale Timișului, să promită ceea ce destinația poate să ofere și să facă cel mai bine. În plus, anul 2023 ne aduce pe tava șansa unei împletiri ideale a ofertei culturale tentante cu imaginea unei destinații cu trecut apropiat eroic, cu povești emoționale și multe, încă, nepovestite.

Un alt avantaj îl reprezintă faptul că municipiul Timișoara este considerat liderul incontestabil nu numai al Banatului, ci și al întregii regiuni de Vest.

Iată cum introduce „Lonely Planet”, unul dintre cele mai apreciate ghiduri turistice din lume, regiunea de Vest a României:

„Western Romania, with its geographic and cultural ties to neighbouring Hungary and Serbia and its historical links to the Austro-Hungarian Empire, enjoys an ethnic diversity that much of the rest of the country lacks. Timişoara, the regional hub, has a nationwide reputation as a beautiful and lively metropolis, and for a series of ‘firsts’. It was the world’s first city to adopt electric street lights (in 1884) and, more importantly, the first city to rise up against dictator Nicolae Ceauşescu in 1989.”

Chiar dacă construcția brandului a pornit dinspre interior, dinspre actorii din turism și comunitatea locală, căci fără suportul lor nu se poate construi un brand puternic, o atenție deosebită a fost acordată celui mai important factor, pentru dezvoltarea și succesul unui brand, nevoile și așteptările vizitatorilor.

Brandul Timiș va fi un brand de destinație de tip umbrelă, care va susține o mulțime de sub-branduri locale (localități, produse și servicii turistice, stakeholderi, unități economice, instituții de artă și cultură, produse bio și locale, transportatori, atracții naturale, etc.)

Valorile și atitudinile comunității stau la baza tuturor aspectelor legate de modul în care se prezinta destinația. Eforturile de a forța viziuni, planuri și evoluții fără acordul comunităților fără înțelegerea și sprijinul lor sunt greu de pus in practica.

Poate fi tentant să respingem opiniile celor din afară în favoarea opiniilor unor localnici influenți, dar brandul va câștiga mai multă susținere și durabilitate, când este rezultatul unui efort comun, focalizat pe înțelegerea nevoilor, dorințelor, așteptărilor și aprecierilor vizitatorilor.

Analiza efectuată în cadrul auditului de brand și-a propus să obțină o

viziune imparțială privind vizitatorii interni și externi ai destinației Timiș, cu nevoile și eventualele lor așteptări, acțiunile și capacitățile concurenței cât și asupra evoluțiilor predictibile din sectorul turistic.

Din analiza recomandărilor și ofertelor pentru turism în Timiș reiese că destinația nu are un contur geografic clar, iar punctele de reper sunt Timișoara, ca centru de unde se pleacă sau față de care se face referire, și Banatul, ca regiune cuprinzătoare, cu prezentarea unor obiective turistice alternând între județele Timiș, Caras-Severin și Arad.

Iată câteva exemple de obiective recomandate găsite pe diverse platforme, urmarea unei căutări pe Google cu “Timiș turism”:

http://www.burgenwelt.org/rumaenien/lokal/lokal2-timis.php

 • platforma dedicată cetăților din toată lumea, care menționează județul Timiș cu cetățile Timișoara, Ciacova, Jdioara și Făget.

https://en.tripadvisor.com.hk/ShowUserReviews-g298478-d18902840- r707099832-Europa_Turism- Timisoara_Timis_County_Western_Romania_Transylvania.html

 • Referiri apar și pe cea mai mare platformă online de informare turistică, Tripadviser, cu recomandări pentru Margina și Traian Vuia.

https://viziteaza-romania.com/zona-banatului/judetul-timis/

 • Prezintă amănunțit o serie de atracții turistice din județul Timiș, cum ar fi: mănăstirile din județ, câteva biserici renumite, Complexul Zolt, Peștera Românești, Valea lui Liman, Parcul dendrologic Bazoș, Charlottenburg sau Soseaua TransLuncani (vezi mai jos):

“Soseaua TransLuncani este un nou drum spectaculos inaugurat recent în comuna Tomești, județul Timiș în urma unei investiții de 1 milion de euro. Transluncani poate concura cu Transalpina sau cu Transfagarasanul și are o lungime de peste cinci kilometri, fiind săpat în munte și totodată oferind imagini spectaculoase străbătând pădurea.”

“Săpat în mare parte în stâncă, într-o zonă greu accesibilă, însă extrem de pitorească, un drum agricol, complet reabilitat, e o adevărată gură de oxigen pentru turismul din Timiș. Șoseaua șerpuită care se termină în golul alpin pornește din comuna Tomești.”

https://www.expedia.se/Izvin.dx3000020609

 • Pe platforma online a celei mai mari agenții online din lume, Expedia, sunt referiri la Herghelia Izvin, dar și menționări ale mai multor localități sau atracții turistice: Bogda, Bazoşu Nou, Herneacova, Racovița, Topolovățu Mare, Pișchia, Remetea Mare, Chevereșu Mare si Brestovăț.

http://timisoara.rosilva.ro/articole/activitatea_de_turism p_1701.htm

 • Romsilva își promovează pe site cabanele silvice din Timiș: Pișchia 2, Chevereș, Fârdea și Cheia, dar și Muzeul Silvic și Cinegetic Charlottenburg

https://www.ghidul.ro/firme-transport-turism/agroturism/timis/foto/

“Lacul Surduc. Undeva la aproape 100 km de municipiul Timișoara si 30 km de Lugoj este Lacul Surduc, o excelentă zonă de agrement pentru bănățenii care vor să se recreeze în mijlocul naturii, să se bălăcească sau să pescuiască. Este un lac de acumulare artificial, construit prin anii ’70, dar asta nu-l face mai puțin fermecător. Priveliștea superbă oferită de munții Poiana Rusca (la poalele cărora a fost amenajat) transformă orice weekend petrecut pe malul acestui lac într-unul magic, deosebit de relaxant.”

https://blog.travelminit.ro/5-lucruri-pe-care-le-poti-face-ca-turist-judetul- timis/

 • Blogul de turism recomandă ca destinații de călătorie: Timișoara, Peștera Românești, Charlottenburg, Mănăstirea Izvorul lui Miron și Parcul Dendrologic Bazoș.

https://bunadimineata.ro/de-dimineata/travel-calatorii/10-cele-mai- frumoase-locuri-din-judetul-timis/

 • Acest blog pentru turism și călătorii face o prezentare a unor obiective din județul Timiș, începând cu Timișoara și ajungând la:

Buziaș, Pajiștea cu narcise din Bătești Castelul Banloc, Castelul Nako, Peștera Românești, Lugoj și Mlaștinile Sat Chinez,

Iată scurta descriere a destinației Timiș:

“Așezat în partea de vest a țării, în regiunea istorică Banat, județul Timiș este un alt teritoriu de graniță al României, învecinându-se cu Ungaria și Serbia și cu județele Arad, Hunedoara și Caraș Severin. Fiind un județ de graniță, aici conviețuiesc mai multe etnii care și-au lăsat amprenta asupra dezvoltării sale. Această zonă se poate mândri și cu o istorie bogată, dar și cu numeroase obiective turistice. Poți afla mai multe despre acest județ de pe site-ul oficial. În plus, dacă dorești să vizitezi Banatul și să te cazezi în Timiș, vezi aici unde poți face asta și descoperă câteva obiective turistice din județ, care merită vizitate.”

Iar aici este scurta descriere a “Deltei Banatului” din Satchinez

“Supranumită „delta Banatului”, rezervația naturală ornitologică Mlaștinile Satchinez este cea mai frumoasă arie naturală protejată de lege din județul Timiș. Aceasta se întinde pe o suprafață de 122 de hectare și include cinci bălți. Speciile de păsări protejate de lege care trăiesc aici sunt ciocîntorsul, piciorongul, stârcul și egreta, iar acestea pot fi observate între lunile aprilie și septembrie. În afara păsărilor, în rezervație mai trăiesc și iepuri, vulpi, căprioare și porci mistreți. Poți citi mai multe despre această rezervație naturală pe Wikipedia.”

“În apropierea ariei naturale se află și Conacul din Hodini, o clădire impunătoare, construită în anii 1840 și devenită monument istoric. În prezent, conacul a fost restaurat și, împreună cu domeniul de care aparține, a fost transformat într-un spațiu de organizări de evenimente.»

https://www.infoghidromania.com/baile_calacea.html

“La vreme de toamnă, luăm urma vinului şi vă invităm în judeţul Timiş, în vestul României. Zonă de coline însorite, favorabile

agriculturii, cu o climă temperat continentală cu o uşoară influenţă mediteraneană, iernile fiind în general blânde, verile călduroase, toamnele lungi iar trecerile de la iarnă la vară destul de bruşte, judeţul Timiş este deosebit de favorabil viticulturii.”

https://www.applesandgasoline.com/2018/05/turism-de-weekend-unde- sa-mergi-aproape-de-timisoara/

 • Prezintă într-o formulă atractivă cu imagini frumoase și scurte descrieri obiective turistice din județele Arad, Timiș și Caraș – Severin. Timișul este prezent cu: Valea lui Liman, Casa Altringen din Bogda, Domeniul Herneacova, Complex turistic Zolt, Schwabenhaus din Sandra, Parcul dendrologic de la Bazoș, Buziaș și Sura din Dumbrava.

LONELY PLANET

 • “Timiș (Hungarian: Temes, Serbian: Tamiš (Тамиш), Banat Bulgarian:

Timiš is a county (județ) of western Romania, in the historical region Banat, with the county seat at Timișoara. It is the largest county in Romania in terms of land area. The name of the county comes from the river Timiş, known in Roman antiquity as river Tibisis or Tibiscus. The county is also part of the Danube-Kris-Mures-Tisa euroregion.”

Această scurtă trecere în revistă ne arată că o parte a ofertei turistice a Timișului este măcar parțial cunoscută și apreciată, deocamdată mai mult pe piața internă, dar lucrurile se pot schimba într-un timp relativ scurt, mai precis, până în anul 2023. Din menționările de mai sus se pot trage anumite concluzii, privind un anumit gen de ofertă, care se afla în trend și poate contribui cu succes la creșterea numărului de vizitatori ai Timișului.

 

DESTINAȚIA TIMIȘ – ANALIZA SWOT

Puncte Forte

 • prezența Aeroportului Internațional “Traian Vuia”;
 • situarea în vestul România și la granițele cu Serbia și Ungaria;
 • peste 80 % din populația județului Timiș locuiește, lucrează sau a lucrat în mediu urban, ceea ce a contribuit vizibil la schimbarea mentalității oamenilor și ridicării nivelul vieții sociale rurale;
 • Timișoara va fi Capitala Europeană a Culturii în anul 2023;
 • dezvoltarea economică și imaginea generală bună a județului;
 • spiritul multicultural și open-minded al populației timișene;
 • oferta cultural-istorică variată și spațiu natural nealterat;
 • imagine emoțională puternică a locului și oamenilor săi, stocată în memoria unui numeros public datorată Revoluției din 1989.

Puncte Slabe

 • infrastructura turistică nu este suficient de dezvoltată;
 • lipsa mai multor lanțuri hoteliere internaționale în Timiș;
 • oferta slabă de produse și servicii turistice pe piață;
 • amânarea realizării și intrării în circuit a unor noi atracții;
 • lipsa unei promovări agresive, constante și unitare, off și online;
 • lipsuri în școlarizarea și pregătirea personalului de specialitate;
 • lipsa unor conexiuni zilnice și directe cu Belgradul și Viena.

Oportunități

 • existența unui important nucleu de locuitori de origine germană emigranți în Germania;
 • tendința semnificativă spre turismul verde, întoarcerea la natură, căutarea spațiilor mari și deschise, turismul activ;
 • scurtarea, pe termen mediu, a distanțelor de călătorie;
 • procentul locuitorilor vorbitori a cel puțin unei limbi străine este peste media multor județe;
 • existența în imediata vecinătate a 3 parcuri naționale;
 • existența unor locuri și povești prea puțin explorate și exploatate.

Amenințări

 • scăderea puterii de cumpărare și, implicit, a bugetelor de călătorii ale cetățenilor europeni, urmarea crizei provocate de pandemie;
 • reducerea ofertei de zboruri internaționale și posibila scumpire a tarifelor de zbor urmarea crizei majore din aviația internațională;
 • ritmul lent de dezvoltare al ofertei turistice a destinației în raport cu cel al concurenței;
 • prelungirea incertitudinii declanșate de pandemia Covid-19.
 • posibila declanșare a unei crize economice post-pandemie.

 

COMUNITATEA DE STAKEHOLDERI

Auditul de brand a vizat și gradul de dezvoltare și evoluție a relațiilor în cadrul Comunității Stakeholderilor din turismul timișean. Dacă la nivelul

municipiului Timișoara, Asociația Patronală Horetim a reușit, măcar parțial o coagulare a intereselor și a creat un cadru funcțional de operare și cooperare. La nivelul județului singura entitate care se străduiește să miște lucrurile în direcția dorită, este Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș, dar este nevoie de mult mai mult și mult mai repede. La nivelul întregului județ ca destinație turistică, inclusiv Timișoara, este nevoie de un cadru puternic, unitar și operațional, pe mai multe planuri, de la dezvoltare, școlarizare, informare, comunicare și crearea unui cadru de cooperare, până la susținerea unui brand comun de destinație și promovarea constantă și clară a valorilor și caracteristicilor brandului Timiș. Fără alinierea intereselor și acțiunilor diverșilor stakeholderi într-un organism unitar și crearea unui cadru unic, la nivel executiv-operativ functional, va fi mai greu de susținut și consolidat brandul și ridicat prestigiul destinației.

PARCURSUL VIZITATORULUI (Traveler / Customer Journey)”

O prioritate imediată a brandului o reprezintă alinierea și coagularea eforturilor, pentru proiecția și designul unui “Parcurs al Vizitatorului (Customer Journey)” la nivelul destinației, care să includă toate punctele de interacțiune și contact (touchpoints) cu potențiali vizitatori, în toate locurile importante, pentru consumul turistic din momentul căutării destinației, deciziei de călătorie, pregătirea călătoriei, efectuarea călătoriei, momentul sejurului, revenirea la domiciliu și evaluarea experienței turistice. Este important ca prin digitalizare, destinația să poată interveni în fiecare secvență importantă din parcursul vizitatorului, atât pentru eventuale reparații/îmbunătățiri din mers sau răspuns la reclamații, cât și pentru colectarea permanentă a unui feedback în timp real de la vizitatori, în vederea îmbunătățirii constante a experienței vizitatorilor, dar și ca manifestarea grijii și responsabilității destinației față de vizitatori.

 

TEME PENTRU EXPERIENȚE (produse & servicii)

Pe baza rezultatelor oferite de analizele efectuate în cadrul Auditului de brand am evaluat produsele turistice existente deja pe piață și inventariat locuri și produse cu potențial considerabil de dezvoltare și transformare în magneți ai ofertei turistice a destinației.

Au fost incluse în aceste evaluări și informațiile obținute prin chestionare și discuții directe cu diverși stakeholderi și parteneri din destinație, dar și

cei mai importanti operatori de turism din întrega țară, care operează de mai mulți ani pe piața internațională ca agenții de incoming în România, care aduc și vor continua să aducă anual turiști străini în Timiș.

MOTIVAȚII DE CĂLĂTORIE (VIZITE)

 1. ARTĂ & CULTURĂ
  • Muzee & Monumente & Case Memoriale
  • Festivaluri & Evenimente
  • Coruri & Ansambluri muzicale
  • Locații speciale pentru spectacole
  • Muzica în Timiș
  • Art Nouveau & Modern

TURISM URBAN

  • City Break
  • Tururi și vizite tematice
  • Orașele Timișului
  • Festivaluri și evenimente
  • M.I.C.E.

TURISM DE SĂNĂTATE

  • Ape termale
  • Cura balneo
  • Wellness în statiuni și orașe
  • Alte oferte de sănătate (stomatologie, înfrumusețare, etc.)

TURISM ACTIV

  • Ciclism
  • Drumeții
  • Sporturi nautice
  • Echitație
  • Planorism, Parașutism, Plimbare cu balonul cu aer cald

TURISM RELIGIOS

  • Pelerinaje religioase
  • Vizite la mănăstiri și biserici
  • Petrecerea Crăciunului și Paștelui în spiritul tradiției religioase

TURISM PENTRU FAMILII

  • Ofertă pentru petrecerea timpului liber în mediul natural
  • Tabere pentru învățare sau deprinderea unei abilități
  • Oferte de concursuri pentru copii în locuri deosebite
  • Călătorii tematice pentru copii și tineri
  • Unități de cazare cu oferte speciale
  • Concediu la marea Timișului (lacul Surduc)

TURISM DE CRĂCIUN

  • Piețe de Crăciun
  • Tradiții & Obiceiuri de Crăciun
  • Manufacturi și Ateliere de produse manuale specifice
  • Festivaluri-Concurs de colinde

TURISM VITICOL

  • Drumul vinului și podgoriilor timișene
  • Degustări de vinuri
  • Drumeții prin vii
  • Încurajarea înnoptărilor în podgorii “Viata la vie”

TURISM NATURAL & RELAXARE

  • Vacanța la soare pe malul lacului Surduc
  • Vizite în parcuri și rezervații (Bazoș, Satchinez, etc.)

SATE TIMIȘENE CULTURALE & ARHAICE

  • Circuite tematice (istorie, minorități, specific)
  • Zilele culturale ale localitații
  • Cele mai frumoase sate din Timiș (inclusiv concurs)

GASTRONOMIE

  • Oferte de gastronomie bănățeană
  • Localuri în care se gătește ca acasă
  • Localuri pentru gurmanzi

EXPERIMENTEAZĂ BANATUL TIMIȘEAN

  • Circuite cu “best of“ Banat
  • Descoperă cele mai frumoase povești
  • Experiențe unice (tailor-made) în locuri speciale

BUSINESS TRAVEL

  • Călătorii în interes de serviciu și de afaceri
  • M.I.C.E.
  • Dezvoltarea ofertelor de tip BLEISURE (Bizcation)

 

TENDINȚE & CONCURENȚĂ

TREND – RECOMANDĂRI ȘI MĂSURI PENTRU VIITOR

 • Siguranța rămâne prima prioritate. Existența și aplicarea unor protocoale de sănătate și igienă intensificate pentru a evita dificultățile cauzate de pandemie este hotărâtoare;
 • Este recomandată circulația cu automobilul în detrimentul avionului sau autocarelor;
 • Măsurile de curățenie și igienă în destinații sunt necesare, dar nu

trebuie exagerat, deoarece nu se dorește crearea și menținerea unei stări de anxietate și confuzie. Vizitatorilor trebuie să li se întărească încrederea în întregul sistem dintr-o destinație;

 • Consum mai puțin vizibil: polarizarea prețurilor;
 • Regândirea lanțurilor de aprovizionare: mai locală, mai durabilă;
 • Rute noi către consumatori (de exemplu, D2C);
 • Casa și sănătatea devin esențiale: Hometainment-ul stimulează vânzările;
 • Accelerarea digitală: mobilitate pentru informare, monitorizare și feedback;
 • Sustenabilitatea mediului;
 • Comerțul electronic câștigă teren;
 • Societate fără bani (valuta digitală), supravegheată peste tot și mereu;
 • Zboruri mai puțin frecvente și mai scumpe în viitor. (Acțiunea Shame to fly).

TREND ÎN TURISM & CĂLĂTORII

 • Criza pandemiei crește nesiguranța profundă în rândul călătorilor și produce schimbări ale comportamentului de consum turistic. Se caută destinații și forme de călătorie care sunt acceptate cu restricții minime și concepte de igienă și siguranță. Turismul intern, zonele naturale și cele care necesită contact redus sunt preferate;
 • Vara din 2020 s-a caracterizat printr-o cerere ridicată de camping, unități de cazare mici și hoteluri de 5 stele. Destinațiile ușor accesibile pe cont propriu și cu restricții de călătorie reduse au profitat, lucru care se va menține în 2021;
 • Segmentul „leissure” va fi afectat de reducerea veniturilor populației și, implicit, a bugetelor și deciziei de călătorie;
 • Călătoriile de afaceri (Business Travel) vor fi afectate de restricțiile de călătorie impuse de companii, de dezvoltări tehnologice (meetinguri online, webinare) și anularea târgurilor și evenimentelor. Există riscul ca piața Business Travel să nu-și mai revină la nivelul de dinainte de Corona. Va crește concurența pe piața de business travel;
 • Există o tendință de a oferi produse de calitate superioară, în timp ce vor scădea călătoriile foarte ieftine, care ofereau totuși o calitate bună;
 • Pentru organizațiile de management al destinațiilor turistice (OMD), va deveni o reală provocare, gândirea holistică a produsului turistic, creat prin design thinking și cu înțelegerea habitatului regional, pentru a oferi experiențe durabile vizitatorilor;
 • Experții consideră multe din schimbările actuale ca fiind permanente și de durată;
 • Creșterea interesului pentru protecția mediului și urmările schimbărilor climatice vor conduce la anumite modificări în modul de planificare a călătoriilor și selectarea furnizorilor de produse și servicii turistice. Aici intră alegerea mijloacelor de transport, a destinațiilor și tipurilor de produse;
 • În destinații turistice, gestionarea atentă și responsabilă a resurselor devine o sarcină importantă a tuturor părților interesate. Acest proces a fost abordat în principal la nivelul destinației până în prezent;
 • Digitalizarea industriei turismului pe fondul dependenței de dominanță a tehnologiilor;
 • Dorința de colaborare puternică (inclusiv între concurenți) și extinderea parteneriatelor existente este văzută ca o oportunitate excelentă în toate segmentele industriei.

 

INTERESUL PENTRU CĂLĂTORII (ETC/Oct. 2020)

Un studiu de piață efectuat la solicitarea European Travel Commission – Comisia Europeană pentru Călătorii (ETC) a măsurat intențiile de călătorie pe termen scurt, atât pentru călătorii interne cât și intra- europene, la care au participat cetățeni europeni din 10 țări emitente de turiști. În ciuda valului doi al virusului COVID-19 și lipsa unui vaccin aprobat, dorința de călătorie a europenilor a rămas stabilă.

Astfel, 53,6% dintre respondenți intenționează să călătorească în următoarele 6 luni, dacă, desigur, condițiile vor permite acest lucru.

Sondajul evidențiază ușoare creșteri ale incertitudinii privind momentul exact și destinația călătoriei lor (+ 5,8% si, respectiv, + 7,6%).

Carantina rămâne principala preocupare pentru cea mai mare parte a celor (14,9%) care intentionează să călătorească în viitorul apropiat. Un număr tot mai mare de respondenți se tem că s-ar putea îmbolnăvi

în destinația aleasă (o creștere de + 10% față de primul studiu).

Creșterea cazurilor COVID-19 în destinații (12,4%), protocoalele de siguranță pentru transport și cazare (9,9%), precum și modificările restrictițiilor de călătorie în timpul unei călătorii (9,8%) le declanșează teama unui număr tot mai mare de potențiali călători.

Grupul de vârstă Gen Zers (cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani) sunt cei mai reținuți de la călătorii în următoarele 6 luni.

Majoritatea europenilor vor călători împreună cu partenerul (36,1%) sau cu familia lor (37,4%). Doar 1% planifică o călătorie în grup în următoarele 6 luni.

Timpul liber rămâne principalul scop al călătoriilor pe termen scurt, pentru 64,9% dintre respondenți. Călătoriile de afaceri rămân semnificative pentru 8,7% dintre respondenți, dar mult sub nivelul de referință de 13%.

În ciuda virusului COVID-19 destinațiile urbane rămân atractive, produsele de city break fiind cele care domină ca tip de călătorie de agrement cu o cota de 20,3% printre europeni.

Printre produsele preferate se numără vacanțele în natură și aer liber (14,9%) și excursiile cu accent pe cultură și patrimoniu (14,7%).

Spania (7,7%), Italia (7,5%) și Franța (6,8%) sunt primele 3 destinații preferate pentru călătoriile internaționale, iar Germania crește cu + 11,6%, urcând pe locul 4 în fața Greciei.

Sursele digitale sunt preferate pentru inspirație și rezervare de către 66% dintre călăorii ”timpurii“, iar 75% intenționează să rezerve online. Interesul pentru consilierea de călătorie este în creștere cu + 7,9%, față de sondarea anterioară, astfel încât, 13,6% intenționează să își rezerve următoarea călătorie prin intermediul unui agent de turism.

”Sănătatea și Siguranța“ se situează pe primul loc (21,4%) ca motivație pentru alegerea unei destinații în următoarele 6 luni. Europenii își doresc ”liniște sufleteasca“ (13,1%) și ”accesibilitate“ (12,3%), pentru următoarele călătorii.

55,4% dintre călătorii timpurii intenționează să se deplaseze cu avionul, iar 36,2% cu propria mașină. 46,9% intenționează să călătorească pe plan intern, pentru a se deplasa cu mașina (proprietate sau închiriată), iar 39,3% cu avionul.

Persoanele interesate de viata orașului, experiențele urbane și arta sunt cele mai dornice să călătorească în urmatoarele 6 luni.

Preferința dominantă pentru călătoriile cu familia / partenerul ar trebui să motiveze destinațiile să dezvolte și să promoveze produse și experiențe personalizate pentru acest segment.

Toată lumea speră că starea de urgență datorată pandemiei se va ridica în anul 2021, datorită începerii acțiunilor de vaccinare a populației.

Anul 2021 va fi unul de tranziție, iar o revenire la nivelul pre-criza este așteptată abia în 2022.

DESTINAȚII CONCURENTE

În principiu, deși literatura de specialitate nu menționeaza acest lucru, limitându-se la a aminti existența unui grad de saturație și a concurenței acerbe pe plan internațional, trebuie menționat că fiecare destinație, care reușeste să atragă turiști, contribuind astfel la scăderea masei de turiști disponibili pentru restul, devine, implicit o concurență, chiar în condițiile în

care oferă altceva. Cu alte cuvinte, trebuie calificată ca și concurență orice destinație, care diminuează masa disponibilă de turiști într-un an, pe piețele de interes real. Nu este concurență directă și nu avem instrumente de intervenție, dar trebuie monitorizată permanent evoluția, pentru a face o estimare cât mai corectă a șanselor reale de a atrage un anumit număr de vizitatori. Un nou trend turistic, care atrage brusc un număr mare de turiști, chiar în condițiile în care noi nu putem oferi acel produs, determină o scădere a numărului de vizitatori disponibili pe piață.

Cu totul alta este situația, când ne referim strict la destinațiile românești și vizitatorii români. În acest caz, destinațiile concurente, îndeosebi cele din imediata vecinătate, care pot constitui o alternativă în alegerea finală a vizitatorilor, motiv pentru care trebuie depuse eforturi pe linia consolidării brandului, dezvoltării și creșterii atractivității destinației și promovării constanteă, unitare și profesioniste a acesteia.

Principalele destinații concurente pentru Timiș, sunt Caraș-Severin, Arad, Hunedoara, Alba și Bihorul. Sibiul și Clujul trebuie tratate, mai degrabă, ca și concurență de orgoliu, ca parteneri de întrecere la rezultate și succes.

Legat de concurența directă, Carașul, deși este o destinație preponderent naturală, cu 3 parcuri naționale și atracții de top, până în prezent nu a reușit să organizeze optim activitatea de turism și să-și valorifice optim avantajele oferite,în principal, de natură. Cu noua conducere instalată la

C.J. Caraș-Severin, lucrurile s-ar putea să se schimbe în următorii 3-4 ani, ceea ce ar face mai simțite efectele concurenței pentru brandul Timiș.

În Arad situația este similară, chiar dacă oferta turistică este diferită de cea a Carașului și mai apropiată de cea a Timișului. Și dinspre Arad se simte o dorință de a valorifica mai bine și intens potențialul turistic, dar se observă o lipsă a unei viziuni clare și a înțelegerii corecte a posibilităților concrete și a direcției de dezvoltare care să genereze succes.

Cea mai spectaculoasă abordare și evoluție a sectorului turistic în ultimii ani și cu perspective sigure de dezvoltare în următorii 4 ani o are Bihorul, unde este de așteptat o contopire a organizației de management turistic a municipiului Oradea cu cea a C.J. Bihor, ceea ce ar conduce la accelerarea activității de dezvoltare și promovare a brandului Bihor. Aceasta este cea mai serioasă concurență, pentru Timiș, în acest moment. Bihorul are încă handicapul de a nu fi racordat la o autostradă internă, lipsa unui aeroport de talia Timișoarei și, cu toate că față de Timișoara, este aproape lipită de frontiera de Vest, este încă tributară unor lipsuri

privind contacte pe piețe și informații detaliate despre piețele externe, nevoile și așteptările turiștilor pe care și-ar dori să-i atragă. Nu reusesc, încă, să profite suficient nici măcar de piața ungară vecină. Dar, Bihorul devine tot mai mult un concurent redutabil, însă nu amenințător, în condițiile unei evoluții planificate și profesioniste a brandului Timiș.

 

PLATFORMA DE BRAND

Trăim într-o lume în plină transformare, cu evenimente și schimbări frecvente. Globalizarea și mobilitatea, inhibate temporar de pandemia Covid-19, vor continua să modeleze viața de zi cu zi a omenirii, transformand-o profund. Schimbările climatice și exploatarea intensă a mediului au dus la schimbări climatice majore, generând ample mișcări pentru introducerea de programe și măsuri pentru o dezvoltare sustenabilă a societății. Gradul ridicat și ritmul susținut de urbanizare, un megatrend, care va face tot mai dificilă administrarea publică a megapolis- urilor globale, aduc schimbări de paradigmă în ceea ce privește dezvoltarea marilor aglomerații urbane, unele elemente fiind chiar grăbite și influențate de criza fără precedent declanșată de actuala pandemie. După zeci de ani de căutare a unor soluții pentru fluidizarea traficului, marile orașe luptă pentru reducerea circulației auto, redarea unor spații rezervate șoselelor urbane, pentru crearea unor spații verzi și piste pentru biciclete. Se caută suprafețe adecvate pentru creșterea și dezvoltarea unor spații pietonale mari în care locuitori să nu se simtă înghesuiți. Megatrendul sănătate, a adus în atenția oamenilor importanța păstrării stării de sănătate și grija pentru a evita îmbolnăvirile, încă înainte de debutul actualei pandemii, care zguduie din temelii sistemul public de sănătate, demonstrând că nu suntem pregătiți pentru noile provocări din domeniul sănătății, agravate de globalizare, creșterea accesibilității și a mobilității populației mondiale. Sunt doar câteva dintre schimbările cele mai evidente și cu urmări majore pentru sectorul turistic. Ele nu trebuie să ne sperie, ci să ne îndemne la meditație, căutarea de soluții, creativitate și inovare, pentru a le depăși. Competiția relansată de pandemie va aduce avantaje celor care știu să se adapteze la noile condiții, pentru a depăși cât mai repede și bine urmările crizei.

În acest context, este gândită dezvoltarea în forță a turismului timișean, atât pentru a asigura creștere economică suplimentară, cât și pentru o bună valorificare a șansei unice oferite de Timisoara´2023.

Efortul depus, pentru definirea brandului turistic al județului Timiș, este un important pas spre planificarea strategică a activităților de comunicare ale destinației, creșterea vizibilității și a prestigiului județului și, implicit, al Timișoarei.

Întreaga arhitectură a brandului județului Timiș este gândită din perspectiva satisfacerii nevoilor, aspirațiilor și așteptărilor grupurilor țintă, cu focalizare pe dezvoltarea unor produse și experiențe turistice cu o înaltă încărcătură emoțională și asigurarea excelenței pe întreg parcursul turistic.

 

VIZIUNEA BRANDULUI TIMIȘ

Vrem să transformăm Timișul într-o destinație favorită, pentru vizitatorii interesați să cunoască profund locurile în care românii și-au recucerit libertatea, prin experiențe innovatoare și complexe, care includ oamenii, cultura, civilizația, istoria, gastronomia și podgoriile locului, interacționând cu spiritul dinamic al bănățeanului într-un cadru natural, care liniștește, inspiră și motivează.

VALORILE BRANDULUI TIMIȘ

Viziunea este în deplin acord cu valorile principale ale brandului Timiș. Acestea reflectă fidel identitatea culturală a locuitorilor județului și conturează principiile care stau la baza interacțiunii și a relațiilor APDT Timiș cu vizitatorii, partenerii și populația locală.

Aceste valori sunt:

 • DINAMIC: Este imposibil să îți imaginezi timișenii și Timișul altfel;
 • OPEN-MINDED: Este atributul care face parte din ADN-ul timișenilor;
 • AUTENTIC: Avem motive să fim mândri de tot ce am realizat și de ceea ce suntem, de aceea vom rămâne autentici și progresiști;
 • INOVATIV: Menirea noastră a fost dintodeauna să ne reinventăm, să forțăm apariția noului, să fim creativi;
 • COMPETITIV: Nimic nu ne motivează mai mult decât dorința de a excela. Când ne propunem ceva, suntem greu de oprit;
 • SUSTENABIL: Trăim responsabil și, ca atare, acționăm pentru o societate și o lume mai bune, pentru toti.

BENEFICII TANGIBILE ȘI INTANGIBILE

 • Timișenii sunt oameni deschiși, care se bucură de vizitatori. În Timiș, ospitalitatea se manifestă prin respect și prețuire față de oaspete;
 • Ofertele culturale ale Timișoarei și Timișului sunt complementare și diversificate. Acestea cuprind: filarmonica, opera, festivaluri, teatru, expoziții, tradiții & evenimente rurale, muzee și alte manifestări;
 • Podgoriile Timișului oferă vinuri unice, de calitate recunoscută, care pot fi degustate în compania unor oenologi experimentați, chiar în locul în care sunt culeși strugurii pentru producerea lor. Vinurile sunt parte din brandul Timiș căruia-i împrumută gustul lor plăcut și specific locului, fiind dovada vie a priceperii vinarilor timișeni;
 • Proprietățile curative ale factorilor naturali de cură (aeroionozarea, ape minerale și mofete) sunt valorificate în stațiunea Băile Buziaș, care sărbătorește 210 ani de la primul tratament, efectuat în 1811. Stațiunea este apreciată pentru rezultatele foarte bune în tratarea deficiențelor cardiace și de circulație.
 • Timișul are și o importantă rezervă de ape termale, valorificate în localitățile: Băile Calacea (baza de tratament și strand termal), Deta (bază de tratament și ștrand termal), Sânmihaiu German (ștrand termal), Jimbolia (ștrand termal) și Lovrin (ștrand termal);
 • Printre descoperirile arheologice de deosebită valoare istorică și culturală se numără și Sanctuarul neolitic de la Parța;
 • Remarcabilă este bogata și valoroasa zestre de palate și alte construcții monumentale, aparținând stilului “art nouveau”, care fac din Timișoara o adevărată bujuterie arhitecturală;
 • Nu mai puțin valoroase sunt castelele și palatele răspândite prin județ, care au aparținut unor importante familii nobiliare sau Casei Regale a României. Poveștile țesute în jurul lor și a altor interesante personalități locale îmbogățesc experiențele vizitatorilor;
 • Apartenența la diverse nationalități a locuitorilor din Timiș și-a lăsat amprenta și asupra gastronomiei timișene, care s-a diversificat în timp, preluând cele mai gustoase rețete sau anumite influențe promovate de bucătăria naționalităților conlocuitoare. O experiență gastronomică timișeană trebuie completată cu vinuri din podgoriile județului sau renumita bere timișoreană;

Iubitorii de natură au la dispoziție rute marcate pentru drumeții, piste pentru bicicletă, posibilități pentru practicarea sporturilor nautice (pe lacul Surduc, pe Timiș și Bega), rezervații naturale și parcuri; În concluzie, beneficiile tangibile și intangibile oferite de Timiș sunt:

TANGIBILE:

  • Participare la viața culturală a destinației;
  • Evadarea din stresul cotidian și încetinirea ritmului de viață;
  • Trăirea vieții simple și bune din mediul rural;
  • Bucuria explorării unei destinații sigure;
  • Experimentarea unei cunoașteri profunde și intense;
  • Satisfacția de a fi activ în mijlocul unei naturi sănătoase.

INTANGIBILE:

  • Te simți bine, relaxat și sănătos;
  • Ești interconectat cu populația locală;
  • Ești plăcut surprins de surprize pozitive.

 

ATRIBUTELE TANGIBILE ȘI INTANGIBILE

Principalele atribute ale destinației Timiș sunt:

TANGIBILE:

  • Moștenire culturală și istorică;
  • Natura nepoluată și peisaje atractive;
  • Tradiții străvechi și diversificate;
  • Lacul Surduc și râurile Timiș și Bega;
  • Factori naturali de cură, ape minerale și termale.

INTANGIBILE:

  • Autenticitate și originalitate;
  • Ospitalitate sinceră
  • Spiritualitate și mister

BENEFICII EMOȚIONALE

 • Timișul în frunte cu Timișoara au declanșat Revoluția, care a dus în câteva zile la căderea sistemului comunist. La finalul lunii decembrie 1989, Timișul a devenit primul județ liber al României;
 • În anul 2023, capitala Timișului, municipiul Timișoara, va fi Capitala Europeană a Culturii, un titlu onorant, dar care ne obligă să pregătim oferte culturale și turistice complexe și de înaltă ținută;
 • O vizită în Timiș înseamnă o întâlnire cu multiculturalitatea, cu cel mai vizibil exemplu al beneficiului cultural și economic, generat de

caracterul deschis și tolerant al populației locale. O scurtă trecere prin județ îl poartă pe vizitator de la o cultură tradițională la alta, de la un tip de arhitectură rurală la altul, de la obiceiuri și tradiții specifice comunății românești la cele – total diferite –, ale comunităților conviețuitoare, de la o podgorie renumită la alta, de la muzica românească la cea a minorităților, de la un cult religios la altul. Peste tot vizitatorul va putea remarca gustul tipic și specificul local al variatei gastronomii bănățene. Chiar și berea produsă și consumată în județ are numeroase variante locale. Singurul lucru constant va fi bucuria de a va avea ca „goști” (oaspeți);

 • În Timiș s-au născut, au trăit, activat și creat o serie impresionantă de personalități fascinante. Aici s-au consemnat o serie de premiere românești și internaționale. O vizită în Timiș înseamnă și întâlnirea urmelor și locurilor acestor personalități, cunoașterea unor povești, mai puțin sau deloc, cunoscute, dar și cu spiritul specific al oamenilor din aceste locuri în încercarea de a înțelege care este forța creatoare care diferențiază Banatul de alte regiuni istorice.

În concluzie, beneficiile emoționale oferite de destinația Timiș pot fi rezumate la: surprinze pozitive, intrarea în contact cu populația locală, recunoașterea altora / stima față de sine, relaxare și conectarea la natură.

 

BENEFICII SOCIALE

 • Timișul a fost un important centru al rezistenței anticomuniste și locul în care a început Revoluția română. O vizită a destinației îți va aduce recunoaștere și aprecieri de la toți cei care știu să aprecieze rolul și importanța libertății, curajul și puterea de sacrificiu, fără de care nicio revoluție nu este posibilă;
 • Capitala destinației Timiș este și capitala toleranței și înțelegerii armonioase între oameni de diferite naționalități și religii. Timișoara este orașul multor premiere românești, a celor 3 teatre de stat, care performează în limbile română, germană și maghiară, dar și orașul care a pornit Revoluția din 1989. În anul 2023, municipiul de pe Bega va fi Capitală Europeană a Culturii. Toate acestea sunt motive reale de a considera Timișul o destinație românească de excepție, a cărei vizită va aduce recunoaștere socială și aprecieri pozitive din partea iubitorilor de cultură și frumos, dar și a celor care caută experiențe turistice complexe și profunde.

 

PERSONALITATEA BRANDULUI TIMIȘ

Rolul personalității este unul strategic, dat fiind faptul că aceasta trebuie să descrie brandul în termeni umani, influențând atât aspectul și simțul, cât și tonul și stilul său.

Personalitatea va influența cuvintele, culorile, stilul și tonul vocii care folosite în exprimarea ei.

Pornind de la caracteristicile și valorile brandului Timiș, s-a optat pentru tipul de personalitate “COMPETENCE” (COMPETENȚA) aceasta fiind caracteristică pentru cineva: de încredere, muncitor, sigur, inteligent, tehnic, corporativ, de succes, lider și încrezător.

 

ESENȚA BRANDULUI

Este ADN-ul brandului, fiind chemat să genereze narațiunea, informează și reunește toate experiențele și mesajele de brand.

Esența brandului nostru este concentrată în afirmația de mai jos:

Timișul este destinația complementară din jurul Timișoarei, o mare scenă culturală și naturală, care oferă o alternativă la viața de oraș și conservă tradițiile, autenticitatea și spiritul creatic și dinamic al Banatului.

 

PROMISIUNEA DE BRAND

O promisiune de brand este un pachet de așteptări legate de performanța brandului, care sunt promovate în rândul clienților și ale altor grupuri de interese ale mărcii, prin comunicările poziționării brandului.

Promisiunea de brand trebuie luată în considerare din punctul de vedere al clientului, a rezidenților, partenerilor și părților interesate și prezintă publicului țintă, beneficiile tangibile și emoționale, indicând elementul diferențiator, care asigură satisfacerea publicul altfel decât concurența.

Promisiunea de brand va sta la baza tuturor acțiunilor viitoare ale ADPT Timiș, trebuind să influențeze fiecare decizie de marketing, organizațională, investiții și dezvoltare. Promisiunea de brand nu este sloganul. Promisiunea Timișului este relevanța, competitivă și convingătoare. Aceasta acționează ca o verificare a realității, pentru a se asigura că destinația poate îndeplini angajamentul. Această declarație

concisă stabilește limbajul strategic și rădăcinile pentru viitorul management al mărcii.

Experiențe culturale profunde și autentice. Siguranța și excelența în gastronomie și servicii. Interacțiunea cu spiritul dinamic al bănățeanului și liniștea creatoare a Timișului.

 

PERSONAS

Cuvântul provine din limba latină și înseamnă “mască”. “Personas sunt modele de consumatori (turiști, vizitatori), caracteristice din perspectiva trăsăturilor lor, persoanelor dintr-un grup țintă. Acestea au un nume și un chip, funcție, carieră profesională și viață privată. Personas au obiective și comportamente, preferințe și așteptări.” (https://www.onlinemarketing- praxis.de/glossar/personas)

În glosarul Worldsites-Schweiz.ch, personas sunt descrise astfel:

„Personas nu reprezintă oameni reali, sunt doar niște personificări, de preferință cu un curriculum vitae, fotografie, viață privată și întruchipează un anumit tipar de comportament de consum turistic. […] O persoană nu întruchipeaă trăsăturile unui vizitator mediu, ci trebuie să servească ca exemplu pentru modalități de comportament.”

În practică, se utilizează profiluri de “personas”, pentru a defini:

 • vizitatori profunzi: consumă și vizitează mai intens și mai mult într-o destinație, experiențele lor sunt mai complexe și pot genera încasări mai mari, peste medie, în unitățile vizitate. Sunt genul de vizitatori care interacționează mai intens cu gazdele, fiind plăcuți și doriți să devină oaspeți fideli, care revin și/sau recomandă destinația și locațiile în care se simt bine, rudelor, prietenilor și cunoscuților;
 • vizitatori standard: sunt dintre cei care vin regulat și au programe repetative, aproape identice. Aceștia asigură constant încasările estimate de către administratorii unităților turistice și strict necesare menținerii funcționalității și succesului unităților economice, dar și al destinației, în general. Volumul de muncă poate fi mai mare în acest caz, dar aceștia sunt vizitatori pe care destinația poate conta;

Prin urmare, vom propune 3 categorii de Personas, din care două pentru vizitatorii standard și câte una pentru vizitatorii profunzi și cei viitori.

Fiecare tip de Personas corespunde unui grup țintă de vizitatori așteptați în destinația Timiș. Grupurile țintă au fost definite pornind de la oferta actuală a destinației și evoluția predictibilă, ținând însă cont de nevoile și așteptările potențialilor vizitatori români și străini. Măsuri specifice de marketing și o comunicare direcționată vor ușura ajungerea mesajului brandului Timiș la aceste ținte.

Succesul acțiunilor de marketing și comunicare va depinde, însă, și de felul în care actorii din Timiș vor înțelege și dori să-și însușească și vor susține obiectivele, valorile și caracteristicile brandului, vor alinia oferta lor la promisiunea de brand și vor comunica unitar și permanent, pentru a susține ca destinație brandul Timiș. În acest scop, pentru a fi siguri că toți partenerii vor avea aceeași imagine în minte, vor fi familiarizati cu propunerile de personas, ca reprezentanți ideali și tipici ai grupurilor țintă.

Popularizarea brandului Timiș va trebui făcută prin cursuri de instruire și informare, organizate de APDT, în toate localitățile și pentru toți actorii din turismul timișean, pentru a contribui împreună la consolidarea unui brand puternic și convingător, care să atragă cât mai mulți vizitatori, atât în Timișoara cât și în Timiș, începând din anul 2023.

 

POZIȚIONAREA BRANDULUI TIMIȘ

Pentru o poziționarea cât mai bună și adecvată pe piața turistică internă și internațională a brandului Timiș, ne-am propus să găsim răspunsurile corecte la cel puțin două întrebări:

 • Cum se pot diferenția produsele destinației Timiș?
 • Cum putem genera o vizibilitate ridicată și mai multe interacțiuni și rezervări?

Buna poziționare pe piață a brandului generează un impuls direct și pozitiv asupra evoluției unei destinații, contribuind la creșterea circulației turistice și a efectelor economice benefice.

Poziționarea brandului Timiș înseamnă fixarea clară, conștientă și diferențiată a brandului în imaginația clientului. Conceptul de poziționare a destinatiei are astfel două componente: brandul și vizitatorul.

Imaginea de brand în formulă pur analitică, pentru a avea succes, trebuie să ia în considerare viziunea și, implicit, așteptările, experiențele și motivele vizitatorilor.

Poziționarea brandului Timis oferă o explicatie concretă a ceea ce reprezintă brandul și la ce se poate aștepta vizitatorul de la el. Cu cât propunerea de valoare este mai simplu și concret formulată și, prin urmare, relevantă pentru vizitatori, cu atât credibilitatea și succesul brandului sunt mai puternice.

Psihologul german Hans Domizlaff a definit încă din anul 1939 obiectivul poziționării brandului: „Scopul tehnologiei brandului este asigurarea unui monopol în psihicul/subconștientul consumatorilor.”

Brandul ar trebui să genereze preferințe atât de puternice, în mintea vizitatorilor, încât acestia să nu cunoască, folosească și cumpere, decât acest brand. Din păcate sau din fericire, acest lucru nu mai este posibil în peisajul concurențial de astăzi. Dar intrarea în grupul relevant al clientului și situarea pe o poziție de vârf pe lista preferințelor este posibilă pentru orice brand.

Nu mai este, pentru nimeni un secret că în ultimii ani lupta dintre destinații, pentru atragerea și/sau menținerea turiștilor s-a accentuat, în condițiile în care tot mai multe țări, profitând de creșterea nevoii de diversificare a ofertei și informându-se asupra efectelor economice benefice generate de activitățile de turism, au hotărât să dezvolte acest sector și să intre pe piața

Internațională, pentru atragerea de vizitatori. Acestui trend i se adaugă dorința firească a oamenilor de a vizita și cunoaște cât mai multe destinații, dublat de creșterea posibilităților de vizitare pe fondul înmulțirii ofertelor de zboruri internaționale la prețuri reduse și apariția unei flexibilități în modul de gestionare a timpului liber de către mulți potențiali vizitatori. Chiar dacă în acest an pandemia a stopat brusc și dureros circulația turistică, este de așteptat ca după anul 2022 situația pre-criză să se reia, pentru a ajunge în scurt timp la nivelul anterior.

Întrebarea care trebuie să-l frământe pe managerul de brand este: Cu ce ne asociază și ce însemnăm noi pentru vizitatorii potențiali?

Consumatorii, în general, și, în mod identic, potențialii turiști stochează în mintea lor asocieri generate de beneficiile raționale și emoționale-ultimele având șanse sporite să fie memorate – și atributele tangibile și intangibile ale brandului. În principiu, putem afirma că toate elementele care țin de identitatea brandului joacă un rol în memorabilitatea acestuia și generarea de asocieri pozitive în mintea potențialilor vizitatori.

Poziționarea brandului rezumă și constituie baza tuturor instrumentelor de marketing și este parte a strategiei brandului. Poziționarea asigură delimitarea activă a propriului brand față de concurența de pe pietele relevante și simbolizează locul rezervat de către vizitator brandului în conștiința sa.

Brandul trebuie să fie considerat mai relevant decât concurența existentă și să semnalizeze clar vizitatorilor unde și cum dorește destinația Timiș să fie percepută pe piață.

 

CONSIDERENTE STRATEGICE

Poziționarea brandului cu focalizare spre vizitatori constă, din punct de vedere strategic, din diferite componente pentru a ocupa holistic poziția relevantă în mintea segmentului de vizitatori vizați.

Legat de punctele strategice de plecare pentru poziționarea brandului în cazul Timișului ne ocupăm de dezvoltarea unei poziționări de brand, o destinație, care nu are încă un brand clar definit.

Mesajul de poziționare pe care brandul Timiș își propune să-l transmită este unul clar. În lumea de azi oamenii interacționeaza cu o multitudine de branduri și sloganuri, care depășesc capacitatea de cuprindere și stocare

a creierului uman. În aceste condiții numai mesajele clare și puternice vor reuși să depășească pragul de percepție al vizitatorilor.

Totodată, pentru a capta atenția grupurilor țintă, brandul Timiș se dorește diferit față de cel al concurenților direcți. Va trebui să transmitem constant mesaje care să afecteze emoțional grupurile țintă sau chiar să le producă un zâmbet. Dincolo de captarea atenției, vrem un brand care să rămână memorat și stocat în mintea vizitatorilor, să le evoce asocieri și gânduri pozitive legate de brand.

În acest sens, lansarea brandului trebuie susținută prin alocarea unui buget de comunicare, care să permită poziționarea sa corespunzătoare. Este important ca mesajul brandului să atingă o acoperire relevantă a vizitatorilor țintă, generând rezervări ale destinației, pentru ca brandul să fie poziționat cu succes, ceea ce va conduce la creșterea valorii brandului.

Important este ca mesajele brandului să fie consecvente, în mass-media tradițională și pe platforme online. Doar așa brandul va fi recunoscut și perceput ca atare. Dacă mesajul este mereu schimbat, consumatorul nu- și poate contura o imagine clară a brandului.

Clienții percep brandurile cu ajutorul asocierilor. Când un vizitator nu identifică o legatură directă cu un brand/destinație, mesajul trebuie urgent corectat. Vizitatorii trebuie să-și poată contura în puține secunde o imagine, ușor de înțeles, a brandului.

Pentru ca destinația Timiș să se bucure de succes pe piața internă și internațională, comunicarea de brand va trebui să stimuleze, prin mesaje clare și constante interacțiuni directe cu vizitatorii, astfel încât aceștia să acorde cât mai multă atenție brandului.

Interacțiunea conștientă cu produse, servicii și caracteristici ale brandului este o cerință de bază pentru procesul de cunoaștere și memorare de către vizitatori. Aceasta duce la posibila memorare a brandului, pe termen lung, în mintea vizitatorilor ca potențială destinație.

 

POZIȚIONAREA CONCRETĂ A BRANDULUI TIMIȘ

Timișul înseamnă viața culturală bogată a Timișoarei, orașul care a dus România pe drumul libertății, cu arhitectura sa monumentală, cu parcuri și malurile înverzite ale Begăi, cu șarmul de fost burg imperial și o viață de noapte relaxantă, cu centrul istoric transformat în zonă de localuri și cu o

populație multiculturală și deshisă. Dar Timiș înseamnă și destinația cu cea mai mare întindere din țară, grupată în jurul Timișoarei, zeci de comune vechi și sate autentice, orașe cu vechi tradiții culturale și istorice, stațiuni balneare și ștranduri termale, cel mai mare lac din Vestul României, insule de liniște și activități în mijlocul naturii, singurul sat rotund din țară, primul și cel mai cunoscut interpret al lui Dracula, dar și cu satul lui Vuia, primul român care a ridicat o mașină zburătoare de la sol și multe, multe alte locuri, oameni, lucruri de făcut sau văzut și povești misterioase.

Ținând cont de toate cele de mai sus, poziționarea brandului va fi:

Timișul este prima destinație românească experențială, ospitalieră, sigură și autentică, care asigură vizitatorilor cunoașterea profundă și complexă a orașelor vechi și satelor sale autentice, a oamenilor cu modul de viață și trai, poveștile nespuse și istoria lor fascinantă, a tradițiilor bănățene marcate de un spirit multicultural și dinamic, a culturii creatoare, care a inspirat și continuă să inspire fiii acestor locuri, a specificului gastronomiei și băuturilor locale și trăirea unor experiențe inedite, într-un cadru natural liniștitor, cu respectarea principiilor dezvoltării sustenabile si ecologice.

Scopul Strategiei de brand îl reprezintă transmiterea potențialului generat întregii destinații Timiș, astfel încât toți stakeholderii să profite de acesta.

Prin definirea valorilor comune, a grupurilor țintă și a temelor turistice care sunt atrăgătoare, dar și prin prelucrarea lor cuprinzătoare, șansele reale de penetrare a pieței cresc vizibil.

Pe plan intern, valorile brandului Timiș asigură formarea unei identități și imagini proprii și a relațiilor de cooperare între actorii din turism și ceilalți parteneri.

Pe plan extern, valorile brandului vor exprima punctele forte ale destinației și propuneri unice de vânzare/motivare, făcându-le, alături de produse și temele de călătorie, vizibile ca reprezentative pentru destinația Timiș și, în acest fel, ușor de diferențiat față de cele ale concurenței.

Acest pachet de valori conturează în mintea potențialilor vizitatori Brandul Timiș.

Ca esență a tuturor valorilor, promisiunea de brand „Experiențe culturale profunde și autentice. Siguranță și excelență în gastronomie și servicii. Interacțiunea cu spiritul dinamic al bănățeanului și liniștea creatoare a

Timișului” garantează calitatea ofertei destinației și întărește încrederea în brand.

Promisiunea de brand trebuie cunoscută și folosită în interiorul destinației, mai degrabă decât sloganul care va fi inclus în logo, pentru a alinierea în timp a mesajelor destinației și consolidarea unei poziții unice pe piață, prin identificarea tuturor localităților și operatorilor din județ cu brandul Timiș.

 

FACTORI DE DIFERENȚIERE

Timișul are câteva particularități care-l diferențiază față de competitori și pe care le vom folosi, pentru a consolida poziția pe piață a brandului Timiș. În abordarea Strategiei de brand am analizat și selecționat produsele, poveștile, personalitățle, locurile, etc., care se pot dezvolta și valorifica pentru a deveni niște factori diferențiatori clari și convingători. Concluzia la care am ajuns este că aceștia există în număr suficient și vor fi folosiți în mesaje și poziționări pentru a construi un avantaj important în dificila misiune a brandului de a atrage cât mai mulți vizitatori.

Printre factorii care vor fi acționați în acest sens se numără cei de mai jos :

TIMIȘOARA – CAPITALA TIMIȘULUI

 • BEREA ȘI VINURILE TIMIȘENE
 • POVESTEA UNICAT A BANATULUI TIMIȘEAN
 • PE URMELE ANEI LUGOJANA
 • CURAJUL DE A ZBURA, VISA, ILUMINA, LUPTA
 • CUM A AJUNS DRACULA LA HOLLYWOOD
 • TARZAN DIN FREIDORF ȘI DRACULA DIN LUGOJ
 • LIBERTATE CU “T” DE LA TIMIȘOARA

Alături de aceștia, având o poziție centrală, va fi mențiunea: „Timișul este prima destinație experențială din România”, cu sublinierea în comunicare a valorilor, produselor și temelor cuprinse de această încadrare.

În vederea ușurării activității stakeholderilor și partenerilor ADPT Timiș care se vor implica în susținerea și promovarea brandului, am proiectat în formula “Personas”, profilul unor vizitatori reprezentativi pentru grupuri țintă, care vor trebui atrase în vizită în Timiș.

 

COMUNICAREA DE BRAND – MESAJELE BRANDULUI

Comunicarea de Brand este o parte importantă și un instrument al managementului brandului, prin care destinatiile informează, conving, iluminează, învață, reamintesc și îmbogățesc cunoștințele grupurilor țintă și părților interesate despre brand, punctele forte, valorile, elementele de bază și ofertele sale de produse și servicii.

Aplicate în mod constant, limbajul brandului, identitatea brandului și prezentarea unor experiențe vor fi esențiale pentru construirea unei identități de brand convingătoare. Prin încorporarea atentă a brandului în toate mesajele, conținutul și canalele se recomandă generarea de sinergie și expunerea potențialilor vizitatori și grupurilor țintă la mesaje multiple, frecvente și consistente, care prezintă destinația Timiș ca un loc atractiv pentru vizitat și trăit.

Modul ideal de a adapta și rafina mesajele, pentru audiența prioritară, implică cartografierea parcursului vizitatorilor, definirea grupurilor țintă și crearea unor profiluri de persoane reprezentative pentru fiecare grup (personas). Acestea indică tehnicile și locurile ideale pentru a activa mesajele și experiențele în momentele precise în care acestea vor satisface nevoile publicului țintă. Elementele critice ale parcursului vizitatorilor sunt persoanele țintă și content-marketingul.

Comunicarea are ca scop transmiterea unor mesaje semnificative și tintite, privind brandul, către părțile interesate. În acest scop se va folosi un mix al canalelor media tradiționale (ziare, radio și televiziune) cu mass-media modernă (social media, content marketing, marketing digital, bloguri), care va urmări informarea potențialilor vizitatori și alte părți interesate, printr-o abordare integrată, referitor la noutăți, oferte, evoluții ale brandului.

Un rol important poate și trebuie să-l aibă activitatea de PR, care trebuie pusă în slujba brandului, pentru aplicarea strategiei de comunicare a brandului.

O comunicare de brand bună poate genera următoarele avantaje:

 • ajută brandul să devină o autoritate în domeniu;
 • întărește diferențierea brandului de competitori;
 • conduce la creșterea loialității față de brand;
 • creează un impact asupra grupurilor țintă;
 • stimulează dezvoltarea pieței brandului.

Mesajele brandului Timiș vor fi întotdeauna inspirate de elemente ale

Identității brandului, cum sunt: valori, impresii și beneficii ale brandului și produselor.

Promisiunea de brand va fi susținută constant prin comunicarea de brand, folosind trei direcții de comunicare desprinse din promisiune:

 • Experiențe culturale profunde și autentice – Informarea despre toate experiențele culturale autentice și de înaltă ținută, cu accentuarea elementelor care pot genera emoții puternice;
 • Siguranța și excelență în gastronomie și servicii – Comunicarea pe tot ce ține de siguranța și excelență atât în servicii, cât și în cazul unor produse turistice. Vor fi evidențiate servicii de calitate, rețete și localuri cu experiențe gastronomice remarcabile;
 • Interacțiunea cu spiritul dinamic al bănățeanului și linistea creatoare a Timișului – Mesajele vor prezenta exemple interesante de interacțiuni între vizitatori și populatia locală, evenimente care oferă astfel de contacte, știri despre oameni și cadrul natural care răspund caracteristicilor descrise în promisiunea de brand.

Comunicările de brand pe motivații și teme de călătorie vor cuprinde 5 mari teme, care le înglobează pe celelalte: Cultură, Turism Urban, Viața la țară, Natură și Sănătate.

CULTURĂ

 • ARTĂ și CULTURĂ & TURISM RELIGIOS & EXPERIMENTEAZĂ BANATUL TIMIȘEAN
  • Muzee & Monumente & Case Memoriale
  • Festivaluri & Evenimente
  • Coruri & Ansambluri muzicale
  • Locații speciale pentru spectacole
  • Muzica în Timiș
  • Art Nouveau & Modern
  • Circuite cu “best of“Banat
  • Descoperă cele mai frumoase povești
  • Experiențe unice (tailor-made) în locuri speciale
  • Pelerinaje religioase
  • Vizite la mănăstiri și biserici
  • Petrecerea Crăciunului și Paștelui în spiritul tradiției religioase

TURISM URBAN

 • TURISM URBAN, PIEȚE DE CRĂCIUN & BUSINESS TRAVEL
  • City Break
  • Shopping
  • Tururi și vizite tematice
  • Orașele Timișului
  • Festivaluri și evenimente
  • Călătorii în interes de serviciu și de afaceri
  • MICE
  • Dezvoltarea ofertelor de tip BLEISURE (Bizcation)
  • Piețe de Crăciun
  • Tradiții & Obiceiuri de Crăciun
  • Manufacturi și Ateliere de produse manuale specifice
  • Festivaluri-Concurs de colinde

NATURĂ

 • TURISM ACTIV, NATURAL ȘI RELAXARE
  • Vacanța la soare pe malul lacului Surduc
  • Vizite în parcuri și rezervații (Bazoș, Satchinez, etc.)
  • Ciclism
  • Drumeții
  • Sporturi nautice
  • Călărie
  • Planorism, Parașutism, Plimbare cu balonul

SĂNĂTATE

 • TURISM DE SĂNĂTATE & FAMILII
  • Ape termale
  • Cură balneo
  • Wellness în stațiuni și orașe
  • Alte oferte de sănătate (stomatologie, înfrumusețare, etc.)
  • Ofertă pentru petrecerea timpului liber în mediul natural
  • Tabere pentru învățare sau deprinderea unei abilități
  • Oferte de concursuri pentru copii în locuri deosebite
  • Călătorii tematice pentru copii și tineri
  • Unităț de cazare cu oferte speciale
  • Concediu la marea Timișului (Surduc)

VIAȚA LA ȚARĂ

 • SATE TIMIȘENE CULTURALE ȘI ARHAICE & GASTRONOMIE ȘI TURISM VITICOL
  • Circuite tematice (istorie, minorități, specific)
  • Zilele culturale ale localității
  • Cele mai frumoase sate din Timiș (inclusiv concurs)
  • Oferte de gastronomie bănățeană
  • Localuri în care se gătește ca acasă
  • Localuri pentru gurmanzi
  • Drumul vinului și podgoriilor timișene
  • Degustări de vinuri
  • Drumeții prin vii
  • Încurajarea înnoptărilor în podgorii “Viața la vie”

Pentru fiecare temă se vor selecta cele mai interesante și emoționale povești, funcție de piață și grupul țintă la care urmează să ajungă mesajul.